TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NGOẠI NGỮ BẮC KINH

Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh đã được phê duyệt 5 dự án thí điểm xây dựng phòng nghiên cứu giảng dạy ảo của Bộ Giáo dục

发布时间:2022-03-26

Gần đây, Văn phòng Bộ Giáo dục đã công bố danh sách các dự án thí điểm xây dựng văn phòng nghiên cứu giảng dạy ảo đợt đầu tiên. Sau sự lựa chọn và đề xuất của các địa phương, các trường đại học, cao đẳng và ban chỉ đạo giảng dạy, tổng cộng 439 phòng nghiên cứu giảng dạy ảo trên toàn quốc đã được phê duyệt để xây dựng thí điểm. Trường Đại Học Ngoại Ngữ Bắc Kinh tổng cộng có 5 phòng nghiên cứu giảng dạy ảo đã được chọn, bao gồm 2 phòng nghiên cứu về giảng dạy theo khóa học (nhóm), 3 phòng nghiên cứu về chủ đề cải cách nghiên cứu giảng dạy.

 

Danh sách thí điểm xây dựng phòng nghiên cứu và giảng dạy ảo đợt đầu tiên

S

Loi

Tên của phòng nghiên cứu

Trường Đại Học

Người dẫn đầu

75

Giảng dạy theo khóa học(nhóm)

Phòng Nghiên cứu và giảng dạy ảo của Khóa học Tiếng Anh Tư duy Đại học

Trường Đại Học Ngoại Ngữ Bắc Kinh

Trương Liên

76

Giảng dạy theo khóa học(nhóm)

Phòng Nghiên cứu giảng dạy ảo của Nhóm khóa học tiếng Anh

Trường Đại Học Ngoại Ngữ Bắc Kinh

Lợi Văn

77

Chủ đề cải cách nghiên cứu giảng dạy

Phòng Nghiên cứu giảng dạy o về Cải cách giảng dạy đa ngôn ngữ

Trường Đại Học Ngoại Ngữ Bắc Kinh

Văn Thu Phương

78

Chủ đề cải cách nghiên cứu giảng dạy

Phòng Nghiên cứu giảng dạy ảo về Nghiên cứu tư   tưởng và chính trị trong các khóa học tiếng Pháp của năm trường đại học ở Bắc Kinh

Trường Đại Học Ngoại Ngữ Bắc Kinh

Đới Đông Mai

79

Chủ đề cải cách nghiên cứu giảng dạy

Phòng Nghiên cứu giảng dạy ảo về Cải   cách đào tạo nhân tài kế   toán và quản lý tài chính ở các trường Đại học và Cao đẳng Ngoại ngữ

Trường Đại Học Ngoại Ngữ Bắc Kinh

Dương Đan

Số 2 đường vành đai 3 khu Hải Định thành phố Bắc Kinh Trung Quốc, mã bưu điện 100089

PHÒNG GIAO LƯU VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

SỐ ĐIỆN THOẠI PHÒNG CÔNG TÁC VIỆN KHỔNG TỬ

SỐ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG LƯU HỌC SINH

SỐ ĐIỆN THOẠI BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Copyright@BFSU.Support by ITC