TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NGOẠI NGỮ BẮC KINH

Lớp hè quốc tế năm 2016 của trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh (BFSU) sắp khai giảng

新年贺词配图(修改尺寸后)

    Để sớm thực hiện mục tiêu xây dựng trường thành đại học ngoại ngữ hàng đầu thế giới với những đặc sắc rõ ràng, nâng cao trình độ quốc tế hoá trong việc bồi dưỡng tài năng đại học, BFSU sẽ tổ chức Lớp hè quốc tế từ ngày 4-7 đến ngày 29-7 năm 2016.

    Lớp hè của BFSU là một chương trình quốc tế mùa hè với chủ đề nghiên cứu ngôn ngữ và văn hoá các nước. Lớp hè năm 2016 sẽ mời các nhà nghiên cứu hàng đầu của hơn 10 nước như Mỹ, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Úc, Phần Lan, Ba Lan, Séc, Slovenia, Hàn Quốc v.v. đến BFSU giảng dạy các môn học bao gồm ngôn ngữ học, mỹ học, chính trị học, kinh tế học, lịch sử, thương mại, quan hệ cộng đồng, pháp luật, phát triển khu vực, truyền thông v.v.. Trong 28 môn học được giảng dạy trong Lớp hè 2016 này, thời gian giảng dạy của 16 môn học là 2 tuần (1 tín chỉ), và 12 môn học còn lại sẽ được giảng dạy trong 4 tuần (2 tín chỉ). Ngoài vài môn học được giảng dạy bằng tiếng Đức ra, phần lớn môn học đều được giảng dạy bằng tiếng Anh. Quy mô lớp học của các môn học dạy theo kiểu thảo luận không quá 25 sinh viên / lớp, và các môn học dạy theo kiểu giảng dạy không quá 50 sinh viên / lớp.

Số 2 đường vành đai 3 khu Hải Định thành phố Bắc Kinh Trung Quốc, mã bưu điện 100089

PHÒNG GIAO LƯU VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

SỐ ĐIỆN THOẠI PHÒNG CÔNG TÁC VIỆN KHỔNG TỬ

SỐ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG LƯU HỌC SINH

SỐ ĐIỆN THOẠI BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Copyright@BFSU.Support by ITC