TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NGOẠI NGỮ BẮC KINH

GIVING TO BFSU

发布时间:2019-05-07

Quỹ giáo dục học của Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh được đăng kí thành lập vào ngày 18 tháng 11 năm 2010, đây là quỹ quyên góp ngoài công lập. Tôn chỉ của quỹ giáo dục học là dành cho các giải thưởng dạy học, hỗ trợ học phí và thúc đẩy trường phát triển. Quỹ giáo dục đón nhận sự đóng góp tự nguyện  của tất cả cá tổ chức công ích, các đơn vị nhà máy, các đoàn thể xã hội, cá nhân  trong và ngoài nước.

Tài sản của quỹ hỗ trợ sử dụng vào mục tiêu phát triển vì sự nghiệp giáo dục của trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh; cải thiện môi trường và điều kiện dạy học; khen thưởng cho những giảng viên ưu tú và sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập; tài trợ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu giảng dạy và xuất bản tác phẩm; hỗ trợ cho sinh viên tham gia vào các hoạt động giao lưu quốc tế cũng như đội ngũ giáo viên được ra nước ngoài nghiên cứu học tập và tham gia vào các hội nghị học thuật quốc tế và hợp tác học thuật quốc tế; đối với những đóng góp đặc biệt, nhà trường sẽ sử dụng quỹ này theo sự mong muốn và ý kiến của các nhà tài trợ.

Quỹ giáo dục luôn mong nhận được sự ủng hộ và tài trợ  từ  các đoàn thể xã hội, đơn vị sự nghiệp, các công ty xí nghiệp trong và ngoài nước và các nhóm, cá nhân trên thế giới.

Địa chỉ liên lạc :

Số điện thoại :0086-10-88810271  0086-10-88817794

Fax: 0086-10-88810192

Email: jjh@bfsu.edu.cn

Webside : jjh.bfsu.edu.cn

Địa chỉ : Phòng 501A、501B、501D tầng 5, tòa lầu tiếng Ả Rập khu đông Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. Số 2 đường vành đai 3 khu Hải Định thành phố Bắc Kinh Trung Quốc

Mã bưu điện : 100089

Hình thức quyên góp :

Nhân dân tệ hoặc ngoại tệ : Ngân hàng Trung Quốc

Tên tài khoản: Quỹ giáo dục Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh

Ngân hàng: Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh Bắc Kinh đường Chi Xuân

Số tài khoản: 320 756 782 480


Số 2 đường vành đai 3 khu Hải Định thành phố Bắc Kinh Trung Quốc, mã bưu điện 100089

PHÒNG GIAO LƯU VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

SỐ ĐIỆN THOẠI PHÒNG CÔNG TÁC VIỆN KHỔNG TỬ

SỐ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG LƯU HỌC SINH

SỐ ĐIỆN THOẠI BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Copyright@BFSU.Support by ITC