BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

Національний центр досліджень викладання іноземних мов

发布时间:2019-04-18

У 2000 році на базі Інституту досліджень іноземних мов ПУІМ та при участі факультету англійської мови був заснований Національний центр досліджень викладання іноземних мов. У тому ж році центр був названий Міністерством освіти Китаю “Основною дослідницькою базою гуманітарних та громадських наук Міністерства освіти КНР”.

Центр займається теоретичним вивченням викладання іноземних мов та порівнянням мов, при цьому фокусуючись на викладанні, вивченні та тестуванні іноземних мов. Головним завданням дослідницького центру є: 1) розробка та організація фундаментального науково-дослідницького проекту, надання дійсних результатів науково-дослідницької діяльності, створення дослідницької бази державного значення; 2) виховання та підготовка висококваліфікованих фахівців, розвиток інноваційної діяльності; 3) створення провідного в Китаї центру, що має колосальні резерви письмових матеріалів з вивчення іноземних мов, реалізація взаємодій між Китаєм та зарубіжними країнами; 4) надання консультацій для організацій, які займаються викладанням іноземних мов, з ціллю розвитку й модернізації системи викладання й вивчення іноземних мов у Китаї.

На цей час у центрі працює 13 чоловік, 10 з яких є професорами, два – доцентами. Усі співробітники центру мають докторський ступінь. Крім того, у центрі працює чотири запрошених співробітники (китайські та іноземні фахівці з докторським ступенем). Головною ціллю роботи центру є науково-дослідницька праця, результати якої необхідні наукової сфері країни. У період з 2009 до 2015 рр. у центрі було ратифіковано 46 наукових проектів, серед яких 12 є державними фондовими проектами, три є ключовими педагогічними проектами державного рівня, 11 є важливими проектами Міністерства освіти КНР. Центр неодноразово нагороджувався грамотами та нагородами за внесок у розвиток науково-дослідної діяльності. Науковими співробітниками центру було опубліковано 430 наукових статей та монографій. У межах центру йде підготовка докторантів і магістрантів за напрямками лінгвістики та прикладної лінгвістики. Щороку проводиться набір близько 20 магістрантів та 20 докторантів. На сьогодні в центрі працює п’ять осіб, що займаються пост-докторськими дослідженнями. Центр без перебільшення можна назвати головним закладом Китаю, що готує висококваліфікованих лінгвістів.

Дочірні заклади Національного центру досліджень викладання іноземних мов

Інститут освіти

Інститут освіти був відкритий 17 червня 2015 року. Ціль його створення полягає в розвитку системи викладання в університеті, підвищенні рівня викладання та дослідження іноземних мов, підготовці найкращих у Китаї фахівців, які блискуче володіють іноземними мовами.

В інституті працює п’ять співробітників Національного центру досліджень викладання іноземних мов – чотири професори (всі є науковими керівниками докторантів) та один доцент.

Вже сьогодні робота інституту почала давати чудові плоди. Протягом десяти років роботи центру досліджень викладання іноземних мов був накопичений досвід, який дозволяє успішно проводити наукові семінари для молодих викладачів іноземних мов. Інститутом був розпочатий проект з підвищення рівню володіння іноземними мовами (англійська мова) для викладачів молодших та середніх навчальних закладів. У майбутньому інститут планує займатися підготовкою викладачів для дошкільного виховання, щоб створити повноцінну систему підготовки. Дослідницька робота інституту ведеться у трьох напрямках: дослідження уроків з іноземних мов, дослідження викладання мов, дослідження порівнянної та міжнародної освіти.

Китайський центр аналізу та оцінювання іноземних мов

The Center was officially launched on 29 September 2014, aiming at building itself into a top-level foreign language assessment institution in China with international influence. Drawing on the expertise of NRCFLE and BFSU, the Center engages itself in foreign language test design, test and assessment research, and designing of special purpose tests for specific users. As an academic and service-oriented non-profit institution, we aim to build a complete test and assessment system covering a full spectrum of foreign language test and assessment services.   

National Research Center for Development of Language Aptitude

Китайський центр аналізу та оцінювання іноземних мов був офіційно відкритий 29 вересня 2014 року. Центр спрямований на створення провідної в Китаї установи оцінювання та тестування іноземних мов, яка має міжнародний вплив. Спираючись на досвід Національного центру досліджень викладання іноземних мов та ПУІМ, центр займається складанням іспитів з іноземних мов, дослідженням оцінювання іноземних мов та розробкою спеціальних тестів для конкретних клієнтів. Будучи некомерційною науковою організацією, центр надає багатопланові результати досліджень, які проводяться по різним напрямкам та стосуються різних верств населення, що відрізняються за віком і соціальним складом, та належать до різних мовних груп.

Національний центр досліджень розвитку та специфіки китайської мови

Національний центр досліджень розвитку та специфіки китайської мови був створений на базі групи дослідження мовних політик Національного центру досліджень викладання іноземних мов. Центр є науково-дослідною установою Державного комітету з праці в галузі мови та писемності та знаходиться під спільним керівництвом відділу з питань мови та писемності Міністерства освіти КНР і ПУІМ. Основна праця центру полягає в дослідженні ролі мови в політичній та дипломатичній сферах, оцінюванні розвитку національної мовної здібності Китаю, дослідженні мовних політик головних країн світу та рівня володіння іноземними мовами у великих містах Китаю, таким чином, центр надає потрібну інформацію відповідним державним органам і сприяє економічному та соціальному розвитку Китаю.

100089, Китай, Пекін, район Хайдянь, вул. Сісаньхуаньбей, 2

ОФІС З МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ ТА СПІВПРАЦІ

РОБОЧИЙ ВІДДІЛ ІНСТИТУТУ КОНФУЦІЯ

ОФІС У СПРАВАХ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

ОФІС АДМІНІСТРАЦІЇ ПУІМ

Copyright@BFSU.Support by ITC