BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

Інститут російської мови

发布时间:2019-04-18

Інститут російської мови (ІРМ) був заснований в 1941 році та є самим першим інститутом Пекінського університету іноземних мов (ПУІМ).

Інститут російської мови є одним з ключових освітніх закладів Пекіна, крім бакалаврів, тут проходять підготовку магістри та докторанти. До вересня 2015 року в інституті проходили навчання 284 бакалавра, 46 магістрів, 21 докторант, а також 6 осіб, що займаються пост-докторськими дослідженнями та 5 іноземних студентів. До штату навчального й адміністративного персоналу входять 23 особи: 19 викладачів та 4 робітники навчальної частини. Серед викладачів є 5 наукових керівників докторантів, 8 професорів (включаючи керівників докторантів), 8 доцентів, 4 старших викладачі, 1 іноземний фахівець. З них 16 викладачів мають ступінь доктора наук, 5 викладачів були нагороджені престижною найвищою світовою премією ім. О. С. Пушкіна (на цей час тільки 20 осіб у всьому Китаї є володарями цієї премії). Багато хто з викладачів є власниками таких престижних премій, як “Премія президента РФ”, “Премія Дружби”, “Літературна премія Горького” та ін. Навчальні матеріали з російської мови, створені викладачами інституту, не одноразово нагороджувалися державними преміями, вони використовуються в більш ніж 100 університетах Китаю.

Викладання й дослідницька праця Інституту російської мови ПУІМ охоплюють такі напрямки, як мова й література, перекладознавство, культура, регіонознавство, міжнародні відношення, міжнародна політика, економіка Росії тощо. Напрямки підготовки бакалаврів: практика мови, граматика, аудіювання, читання, переклад (письмовій та усний), письмова мова; географія, історія, культура, література Росії, суспільствознавство, регіонознавство Росії, економіка та торгівля Росії, російська дипломатія та ін. Напрямки підготовки магістрів поділяються на наукове дослідництво російської мови та на перекладознавство (письмовий та усний переклад). Студенти, які навчаються по напрямку “Наукове дослідження російської мови”, вивчають наступні дисципліни: російська мова, література Росії, суспільствознавство та регіонознавство.

Інститут готує висококваліфікованих фахівців-русистів. Випускники володіють видатними професійними знаннями й навичками. Більшість з них з успіхом проходять загальнодержавні тестування з російської мови ТРМ-4 та ТРМ-8, демонструючи найвищій коефіцієнт здачі подібних іспитів у всьому Китаї. Бакалаври та магістри інституту стабільно сягають перших місць на міських та загальнодержавних змаганнях з російської мови. Що стосується докторантів, то зі стін інституту вийшло багато блискучих викладачів і обдарованих висококваліфікованих керівників.

Слідуючи тенденціями поглиблення й зміцнення партнерських відносин стратегічної співпраці Росії та Китаю, а також розвитку торговельно-економічних зв’язків обох країн, перспективи працевлаштування фахівців-русистів стають все краще й краще. Протягом багатьох років демонструється абсолютна зайнятість фахівців цієї галузі, причому є явна тенденція галузевий диверсифікованості. У русистах зацікавлені міністерства й урядові апарати, державні підприємства та російські корпорації в Китаї.

Інститутом російської мови встановлені партнерські відносини з наступними вузами: “Московський державний університет”, “Московський державний лінгвістичний університет”, Московський державний університет міжнародних відносин”, “Державний інститут російської мови ім. О. С. Пушкіна”, “Російський університет дружби народів”, “Санкт-Петербурзький державний університет”. Щорічно на навчання до цих учбових закладів відправляються викладачі та студенти. Також у ІРМ ПУІМ російську мову вивчають іноземні студенти – бакалаври й магістри.

У період новітньої історії та в умовах викликів сучасного світу, які потребують трансформації й удосконалення системи викладання, метою підготовки фахівців інституту російської мови є створення висококласної методики й моделі навчання іноземним мовам з урахуванням китайської специфіки, а також, опираючись на багату, велику та могутню російську мову й літературу, здійснення ліквідування дефіциту кадрів у сферах, відповідальних за соціально-економічний розвиток регіонів та стратегічний розвиток держави, шляхом підготовки професіоналів і фахівців з російської мови. Викладачі присвячують себе підготовці найкращих перекладачів, першокласних професіоналів регіонознавства й державного керування, кадрів, які розповсюджують культуру Росії та Китаю по всьому світу.

Реалізуючи план “13-ої п’ятирічки”, інститут російської мови планує поступово, крок за кроком, запровадити викладання української та білоруської мов, казахської, узбецької, киргизької, туркменської, таджицької мов, здійснювати підготовку синхронних перекладачів (разом з російською мовою), увести програми спільного вивчення мови та регіону, відповідного до досліджуваної мови, що повністю відповідає стратегічній вимозі реалізації концепції: “Один пояс – один шлях».

100089, Китай, Пекін, район Хайдянь, вул. Сісаньхуаньбей, 2

ОФІС З МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ ТА СПІВПРАЦІ

РОБОЧИЙ ВІДДІЛ ІНСТИТУТУ КОНФУЦІЯ

ОФІС У СПРАВАХ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

ОФІС АДМІНІСТРАЦІЇ ПУІМ

Copyright@BFSU.Support by ITC