BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

BFSU จัดพิธีรับนักศึกษารุ่นใหม่ปีการศึกษา 2023

发布时间:2023-09-11

เมื่อวันที่ 4 กันยายน ปี 2023 พิธีเปิดภาคเรียนใหม่รุ่นปีการศึกษา 2023 ของ BFSU จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในหอกีฬา นักศึกษาใหม่จำนวน 3,267 คนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของครอบครัว BFSU และเริ่มก้าวเข้าสู่ระยะใหม่ของชีวิต

หวังติ้งหวา เลขาธิการพรรคฯ BFSU หยางตาน อธิการบดีและรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรค ฯ และ อ้ายผิง ศิษย์เก่า BFSU รุ่นค.ศ. 1973 และอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดภาคเรียนครั้งนี้

หยางตานกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งมีหัวข้อว่า " เป็น BFSUer ที่รักชาติ มีความเชี่ยวชาญ และสง่างาม " เพื่อแสดงความต้อนรับและความยินดีต่อนักศึกษาใหม่รุ่นปีการศึกษา 2023 หวังติ้งหวาช่วยติดเข็มกลัดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยให้กับตัวแทนนักศึกษาใหม่และมอบบัตรนิสิตด้วย นักศึกษาใหม่ทุกคนติดเข็มกลัดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยด้วยกัน และเข้าร่วมเป็น BFSUer อย่างเป็นทางกัน
เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

สำนักงานมหาวิทยาลัย

Copyright@BFSU.Support by ITC