BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

บันทึกความร่วมมือระหว่าง BFSU และมหาวิทยาลัย Makhtumkuri แห่งเติร์กเมนิสถาน เข้ารายการความสำเร็จการเดินทางเยือนจีนของประธานาธิบดีเติร์กเมนิสถาน

发布时间:2023-01-14

เมื่อวันที่ 5 ถึง 6 มกราคม 2023 ประธานาธิบดี  Sherdar Berdymukhamedov แห่งเติร์กเมนิสถานได้เดินทางเยือนประเทศจีนตามคำเชิญของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน บันทึกความร่วมมือระหว่าง BFSU และ มหาวิทยาลัย Makhtumkuri แห่งเติร์กเมนิสถานได้รับการรวมอยู่ในรายการความสำเร็จของการเดินทางเยือนจีนของประธานาธิบดีเติร์กเมนิสถาน


เมื่อวันที่ 6 มกราคม นายหยัง ตัน อธิการบดีของ BFSU และรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรค ฯ ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย กับ นายBa Mo Orazdurdeyeva อธิการบดีของมหาวิทยาลัย  Makhtumkuri แห่งเติร์กเมนิสถาน ซึ่งร่วมเดินทางมาเยือนจีนพร้อมกัน วันนั้นตรงกับวันครบรอบ 31 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและเติร์กเมนิสถาน และยังเป็นการเดินทางเยือนจีนครั้งแรกของประธานาธิบดี Sherdar Berdymukhamedov หลังจากเข้ารับตำแหน่งในเดือนมีนาคม 2022

ปัจจุบัน BFSU เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศจีนที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาเติร์กเมนิสถาน  ในเดือนกันยายน 2018  BFSU ได้รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีกลุ่มแรกที่เรียนวิชาภาษารัสเซียและภาษาเติร์กเมนิสถาน  ในเดือนมิถุนายน 2022 นักศึกษาระดับปริญญาตรีกลุ่มแรกเข้าทำงานในสาขาการทูตจีน-เติร์กเมนิสถาน เศรษฐศาสตร์ การค้า และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหลังจากสำเร็จการศึกษา ในเดือนกรกฎาคม 2022 BFSU ประสบความสำเร็จในการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตวิชาภาษาเติร์กเมนิสถานกลุ่มแรกผ่านแผนการฝึกอบรมครูสอนภาษาที่ไม่ใช่ภาษาทั่วไปชุดที่สี่ และวางแผนที่จะให้นักศึกษาเหล่นนั้นไปศึกษาระดับปริญญาโทที่เติร์กเมนิสถานโดยเร็วที่สุดเลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

สำนักงานมหาวิทยาลัย

Copyright@BFSU.Support by ITC