BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

การประชุมสถาปนา “ประชาคมภูมิภาคศึกษาแห่งจีน” จัดขึ้นที่ BFSU

发布时间:2022-11-10

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2022 การประชุมสถาปนา “ประชาคมภูมิภาคศึกษาแห่งจีน” จัดขึ้นที่ BFSU


2B58D

สาขาวิชาภูมิภาคศึกษาเป็นสาขาวิชาประเภทสหวิทยาการที่จัดตั้งใหม่ของประเทศจีน เพื่อผลักดันการสร้างสรรค์และการพัฒนาสาขาวิชาภูมิภาคศึกษา สร้างระบบสาขาวิชา ระบบองค์ความรู้ และระบบการบรรยายของภูมิภาคศึกษาที่มีอัตลักษณ์จีน สืบหารูปแบบการอบรมผลิตบุคลากรทางด้านภูมิภาคศึกษาและธรรมภิบาลโลก และยกระดับขีดความสามารถในการรับใช้ประเทศชาติ สังคม และการสร้างสรรค์ประชาคมมนุษย์ที่มีอนาคตร่วมกัน BFSU ร่วมกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศเสนอข้อริเริ่มก่อตั้ง “ประชาคมภูมิภาคศึกษาแห่งจีน”

นายหยู หงจวิน อดีตรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการติดต่อระหว่างประเทศของคณะกรรมการกลางพรรค ฯ นายหลิว เหวย อดีตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเหรินหมินแห่งจีน นายถาน ฟังเจิ้น รองอธิบดีกรมสังคมศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ นายเจี่ย ผึง รองอธิบดีกรมความร่วมมือและการแปลกเปลี่ยนระหว่างประเทศกระทรวงศึกษาธิการ นายหวัง ติ้งหวา เลขาธิการพรรคฯ BFSU นายหยัง ตัน รองเลขาธิการพรรคฯ และอธิการบดี BFSU นายเจี่ย เหวินเจี้ยน รองเลขาธิการพรรคฯ และรองอธิการบดี BFSU และนายเจ้า กาง กรรมการประจำของพรรคฯ และรองอธิการบดี เข้าร่วมการประชุม นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการและผู้นำมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัย 30 กว่าแห่ง อาทิเช่น มหาวิทยาลัยปักกิ่ง มหาวิทยาลัยชิงหัว มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น มหาวิทยาลัยธุรกิจระหว่างประเทศและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และกฎหมายจีน สถาบันสังคมศาสตร์แห่งจีน มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ตงเป่ย มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเสฉวน และมหาวิทยาลัยซินเจียง เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ นายหยัง ตัน ทำหน้าที่เป็นพิธีกรของการประชุม

นายหยู หงน จวิน นายหลิว เหวย นายถาน ฟังเจิ้น นายเจี่ย ผึง นายหวัง ติ้วหวา และนายหยัง ตัน เปิดป้าย “ประชาคมภูมิภาคศึกษาแห่งจีน” ร่วมกัน ศาสตราจารย์หลี่ โย่เหวิน รองคณบดีสถาบันวิจัยธรรมภิบาลภูมิภาคและโลกขั้นสูงของ BFSU ได้อ่านข้อเสนอของ “ประชาคมภูมิภาคศึกษาแห่งจีน”

นายเจี่ย เหวินเจี้ยน ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในสัมมนาการสร้างสรรค์สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา ผู้นำมหาวิทยาลัยและนักวิชาการต่างแปลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างสรรค์สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา นายหยัง ตัน กล่าวสุนทรพจน์ซึ่งมีหัวข้อว่า “ใช้ประชาคมรับมือกับการท้าทายของการพัฒนาสาขาวิชาภูมิภาคศึกษา”

เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

สำนักงานมหาวิทยาลัย

Copyright@BFSU.Support by ITC