BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

หลายโครงการกองทุนสังคมศาสตร์แห่งชาติของ BFSU ได้รับการประเมินเป็นโครงการยอดเยี่ยม

发布时间:2022-10-21

เมื่อปี 2022 โครงการกองทุนสังคมศาสตร์แห่งชาติหลายโครงการของ BFSU ได้เสร็จสมบูรณ์ตามที่สำนักงานวางแผนปรัชญาและสังคมศาสตร์แห่งชาติประกาศไว้ ซึ่งในโครงการจำนวนนี้ โครงการหลักของกองทุนสังคมศาสตร์แห่งชาติ “การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้มาตรฐานแห่งชาติสำหรับคุณภาพการสอนวิชาเอกภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีในสถาบันศึกษาระดับสูง” ที่นำโดยศาสตราจารย์ซุน โหยวจง สมาชิกคณะกรรมการประจำพรรคฯ และรองอธิการบดีของ BFSU โครงการหลักทางสังคมศาสตร์   โครงการหลักของกองทุนสังคมศาสตร์แห่งชาติ “การวิจัยความแตกต่างของลักษณะเชิงปริภูมิกาลระหว่างภาษาอังกฤษ – จีนและการได้มาซึ่งภาษาที่สองของภาษาอังกฤษ – จีน” ที่นำโดยศาสตราจารย์ หวัง เหวินปิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภาษาและการศึกษาต่างประเทศของจีน และโครงการเยาวชนสังคมศาสตร์แห่งชาติ “การวิจัยความสัมพันธ์วรรณกรรมจีน – โปแลนด์” ที่นำโดยรองศาสตราจารย์หลี่ หยีหนาน ผู้อำนวยการแผนกการสอนและวิจัยภาษาโปแลนด์ของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมของยุโรป ต่างก็ได้รับการประเมินเป็นโครงการระดับ “ยอดเยี่ยม”   จนถึงปัจจุบัน โครงการสังคมศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมของ BFSU ได้เสร็จสมบูรณ์อยู่ที่อัตรา 37.5% ในปีนี้


เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

สำนักงานมหาวิทยาลัย

Copyright@BFSU.Support by ITC