BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

เปิดงานฟอรัมผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อประจำปี 2022

发布时间:2022-09-25

เมื่อเวลา 20:00 น. ของวันที่ 14 กันยายน ค.ศ.2022 ตามเวลาปักกิ่ง “ฟอรัมผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อประจำปี 2022 ได้จัดพิธีเปิดงานผ่านทางออนล์ ซึ่งฟอรัมนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิการศึกษาภาษาจีนนานาชาติแห่งประเทศจีนและมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง และจัดงานโดยสำนักพิมพ์การสอนและวิจัยภาษาต่างประเทศ  นายเจ้า หลิงซาน รองประธานและเลขาธิการของมูลนิธิมูลนิธิการศึกษาภาษาจีนนานาชาติแห่งประเทศจีน นายหยัง ตันอธิบการดีและรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรค ฯ ของมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง และนายเจี่ย เหวินเจี้ยน รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรค ฯ และรองอธิการบดีได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานครั้งนี้  นายยู่ หยุนเฟิงรองเลขาธิการของมูลนิธิการศึกษาภาษาจีนนานาชาติแห่งประเทศจีนเป็นประธานของพิธีเปิดงานครั้งนี้


ฟอรัมครั้งนี้มุ่งที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันขงจื๊อ เสริมสร้างรากฐานการพัฒนาที่เน้นเนื้อหาของสถาบันขงจื๊อให้หนักแน่น และร่วมกันพิจารณาเส้นพัฒนาที่ยั่งยืนและมีคุณภาพสูงในอนาคต  ฟอรัมจะสิ้นสุดเมื่อวันที่ 24 กันยายน ในระหว่างการจัดฟอรัม ผู้อำนวยการจะแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับวิธีการยกระดับขีดสามารถการพัฒนาคุณภาพของครู รับใช้สังคมท้องถิ่นให้ดีขึ้น สร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ และแสวงหาการพัฒนาตามสภาพท้องถิ่นของสถาบันขงจื๊อ   ฟอรัมนี้จะเชิญชวนศาสตราจารย์ Roger T.Ames จากมหาวิทยาลัยฮาวายมาแบ่งปันความเข้าใจและความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมหยูของจีน

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในกิจกรรมของ “วันสถาบันขงจื๊อ” ระดับโลก ฟอรัมครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายเฉพาะกิจ 2 ครั้งและการอภิปรายย่อย 3 ครั้ง มีกรรมการชาวจีนและต่างประเทศเกือบ 600 คนได้ลงทะเบียนและมีกรรมการ 26 คนจะกล่าวคำบรรยายในหัวข้อหลัก
เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

สำนักงานมหาวิทยาลัย

Copyright@BFSU.Support by ITC