BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

พิธีประกาศวารสาร “ลัทธิขงจื่อนานาชาติ” (เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ) ฉบับแรกและสัมมนาเชิงวิชาการจัดขึ้นที่ BFSU

发布时间:2022-09-05

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม สมาคมขงจื่อนานาชาติ BFSU และสำนักพิมพ์การศึกษาและวิจัยภาษาต่างประเทศ (FLTRP) ร่วมจัดพิธีประกาศวารสาร “ลัทธิขงจื่อนานาชาติ” (เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ) ฉบับแรกและสัมมนาเชิงวิชาการที่ BFSU ท่านหลิว หยันตง นายกสมาคมขงจื่อนานาชาติส่งคำปราศรัยที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่การประชุม


22766

ท่านเฉิน ไหล รองกรรมการผู้บริหารสมาคมฯ ท่านหวัง เนี่ยนหนิง ท่านจาง เสวียจื้อ ท่านหลี่ หยันท่านหวัง เสวียเตี่ยน ท่านอาน เล่อเจ๋อ รองนายกสมาคมฯ ท่านจี่ย เต๋อโหยง เลขาธิการสมาคมฯ ท่านหยัง ตัน บรรณธิการใหญ่ของวารสาร “ลัทธิขงจื่อนานาชาติ” (เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ) อธิการบดีและรองเลขาธิการพรรคฯ BFSU ท่านเฉิน ร่วย หัวหน้าแผนกการพิมพ์การศึกษากรมสังคมศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ท่านหวัง ฟาง เลขาธิการพรรค ประธานคณะกรรมการริหาร และผู้อำนวยการสำนักพิมพ์การศึกษาและวิจัยภาษาต่างประเทศ ฯลฯ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ท่านเฉินร่วย เฉินไหล จี่ยเต๋อโหยง และหยังตันร่วมเปิดงานให้วารสาร “ลัทธิขงจื่อนานาชาติ” (เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ) ท่านเจ้ากาง กรรมการประจำพรรคฯ อธิการบดี BFSU เป็นพิธีกรของการประชุมครั้งนี้

วารสาร “ลัทธิขงจื่อนานาชาติ” เป็นวารสารสำคัญของสมาคมฯ เป็นสะพานสำคัญในการผลักดันการแลกเปลี่ยนระหว่างอารยธรรมประเทศต่าง ๆ นำหน้านวัตกรรมวิชาการ แสดงผลงานวิจัยเด่น และเชื่อมโยงจิตคน สมาคมฯได้จัดจำหน่ายวารสาร “ลัทธิขงจื่อนานาชาติ” (เวอร์ชั่นภาษาจีน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยชิงหัวเมื่อเดือนพฤษภาคม 2021 การจัดจำหน่ายวารสาร “ลัทธิขงจื่อนานาชาติ”ภาษาอังกฤษครั้งนี้จะเสริมสร้างการแพร่หลายนานาชาติของลัทธิขงจื่อและวัฒนธรรมดั้งเดิมจีน จะอำนวยสติปัญญาและความคิดแบบจีนในการแก้ไขปัญหาและวิกฤตโลกปัจจุบัน และสร้างเวทีการแปลกเปลี่ยนและนวัตกรรมทางความคิดสำหรับนักวิชาการทางด้านลัทธิขงจื่อและวัฒนธรรมดั้งเดิมจีนของประเทศต่าง ๆ


เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

สำนักงานมหาวิทยาลัย

Copyright@BFSU.Support by ITC