BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

BFSU เปิดค่ายฤดูร้อน “วัฒนธรรมอันดีงาม” สำหรับนักศึกษารัสเซีย

发布时间:2022-08-24

   เมื่อวันที่ สิงหาคม  BFSU เปิดค่ายฤดูร้อนภาษาจีน “วัฒนธรรมอันดีงาม” สำหรับนักศึกษารัสเซียผ่านทางออนไลน์ โดยมี คุณ Inara Guseynova รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยภาษาศาสตร์แห่งรัฐมอสโก และ นายเจี่ย เหวินเจี้ยนรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคฯ และรองอธิการบดี BFSU เข้าร่วมพิธีเปิดครั้งนี้

   ค่ายฤดูร้อนครั้งนี้ได้รับทุนจากศูนย์แลกเปลี่ยนและความร่วมมือภาษาจีน-ภาษาต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ จัดงานโดยสำนักงานสถาบันขงจื๊อของ BFSU และดำเนินการโดยสำนักพิมพ์วิจัยการสอนภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับชาติที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับผู้นใจภาษาจีนของรัสเซียโดยสำนักงานสถาบันขงจื๊อของ BFSU ค่ายฤดูร้อนจะจัดเป็นเวลา 8 วัน โดยเน้นการเรียนรู้ภาษาจีนและการสัมผัสวัฒนธรรมจีนเป็นหลัก อีกทั้งยัง เปิดหลักสูตรการเรียนภาษาจีนภาคปฏิบัติ หลักสูตรเสริมแบบบันทึกไว้ และชุดการบรรยายเชิงวัฒนธรรมตามระดับภาษาจีนและความสนใจของค่ายชาวรัสเซีย ซึ่งมีนักศึกษา 207 คนจากกว่า 60 โรงเรียนของ 31 เมืองในรัสเซียเข้าร่วมในกิจกรรมนี้

   ในช่วงวันหยุดฤดูร้อนปี 2565 สำนักงานสถาบันขงจื๊อจะแสดงข้อได้เปรียบที่ BFSUมีวิชาหลายภาษาและจัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม “สะพานจีน” 10 โครงการผ่านทางออนไลน์ รวมถึง 6 ค่ายฤดูร้อนระดับชาติที่จัดสำหรับผู้เรียนภาษาจีนของรัสเซีย เวียดนาม มาเลเซีย ประเทศและภูมิภาคที่พูดภาษาฝรั่งเศส ประเทศอาหรับ และ 4 ค่ายฤดูร้อนสำหรับผู้เรียนภาษาจีนทั่วโลก ค่ายฤดูร้อนมีหลากหลายธีม อาทิ “ความประทับใจสำหรับภาษาจีน” “การพบปะกับประเทศจีน” “ความดีงามของวัฒนธรรม” “เสน่ห์ของตัวอักษรจีน” และ “อาหารจีน” จวบจนปัจจุบัน ค่ายฤดูร้อนทั้ง 10 แห่งมีผู้สมัคร 1,000 กว่าคน และเปิดค่ายฤดูร้อน 5 แห่งแล้ว

เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

สำนักงานมหาวิทยาลัย

Copyright@BFSU.Support by ITC