BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

BFSU จัดฟอรั่มระดับสูงว่าด้วยการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาภาษาต่างประเทศขั้นพื้นฐานประจำปี 2022

发布时间:2022-05-20

  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม   ฟอรั่มระดับสูงว่าด้วยการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาภาษาต่างประเทศขั้นพื้นฐานประจำปี 2022 เปิดฉาก ซึ่งจัดขึ้นโดย  BFSU และได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากสมาคมการศึกษาประเทศจีน และดำเนินการโดยสำนักพิมพ์การศึกษาและวิจัยภาษาต่างประเทศ (FLTRP) และสำนักงานรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ BFSUนายจู หย่งซิน สมาชิกประจำและรองเลขาธิการของคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาทางการเมือง รองประธานคณะกรรมการกลางของพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า และนายหลวี่ ยี่กังผู้อำนวยการกรมการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และนายหวัง ติ้งหัว เลขาธิการพรรค ฯ ของ BFSU ต่างกล่าวสุนทรพจน์ตามลำดับในหัวข้อ พิจารณาการปฏิรูปและการสร้างสรรค์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานจากมุมมองของ ‘การศึกษาและการอ่านแบบกว้างขวาง’” “ยึดมั่นในแนวทางที่ถูกต้องและมุ่งมั่นสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาของการศึกษาขั้นพื้นฐานในเชิงคุณภาพสูง” และ “ภารกิจและความรับผิดชอบของคณาจารย์ภาษาต่างประเทศในการศึกษาพื้นฐานภาษาจีนยุคใหม่”

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาจากทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการสอนและวิจัยภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และครูผู้ยอดเยี่ยม ครูใหญ่ ผู้อำนวยการฝ่ายการสอน นักวิจัยและผู้ประกอบอาชีพด้านการศึกษานานาชาติ สมาชิกของพันธมิตรฐานฝึกอบรมบุคลากรระดับนานาชาติและสมาชิกของสมาคมการศึกษาแห่งประเทศจีนได้พบปะกันออนไลน์ และอภิปรายอย่างลึกซึ้งในหัวข้อ "ยึดมั่นในแนวทางที่ถูกต้องและมุ่งมั่นสร้างสรรค์ หล่อหลอมจิตวิญญาณและให้ความรู้แก่ลูกศิษย์—การพัฒนาวิชาชีพและการปฏิรูปการศึกษาภาษาต่างประเทศขั้นพื้นฐานภายใต้เบื้องหลังการปฏิรูปหลักสูตรใหม่"

ฟอรั่มครั้งนี้ยังจัดกิจกรรมพิเศษ “ประกาศรายงานการวิจัยประจำปีด้านภาษาต่างประเทศขั้นพื้นฐานและโซลูชั่นบริการการศึกษา”


เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

สำนักงานมหาวิทยาลัย

Copyright@BFSU.Support by ITC