BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

BFSU เปิดตัวโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครโอลิมปิกฤดูหนาว 2022

发布时间:2021-11-24

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน BFSU จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครโอลิมปิกฤดูหนาวและพาราลิมปิกฤดูหนาว 2022 โดยมีนางจาง ลี่น่า รองผู้อำนวยการแผนกอาสาสมัครของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง และ นายซู ต้าเผิง รองเลขาธิการพรรคฯ ของ BFSU เข้าร่วมพิธีเปิดครั้งนี้ ตัวแทนเจ้าหน้าที่ทีมงานเฉพาะกิจอาสาสมัครโอลิมปิกฤดูหนาว BFSU และตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาอาสาสมัครเกือบ 500 คนเข้าร่วมพิธีเปิดนี้ด้วย


การฝึกอบรมครั้งนี้จะดำเนินเป็นเวลาหนึ่งเดือน แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน การเรียนรู้เพิ่มเติม การฝึกปฏิบัติงาน และการพัฒนาคุณสมบัติโดยรวม การฝึกอบรมครั้งนี้ดำเนินในรูปแบบที่ผสมผสานการเรียนรู้กับการปฏิบัติ ผสมผสานการฝึกทักษะกับการฝึกกายภาพ ผสมผสานกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัยกับกิจกรรมระดับคณะ และผสมผสานเนื้อหาการบริการกับลักษณะของสาขาวิชา เพื่อพัฒนาคุณสมบัติโดยรวม จิตวิญญาณการบริการ และทักษะเฉพาะวิชาของอาสาสมัครอย่างรอบด้าน

ในช่วงโอลิมปิกฤดูหนาวและพาราลิมปิกฤดูหนาว 2022 ของปักกิ่ง BFSU จะส่งอาสาสมัครมืออาชีพมากกว่า 800 คนแบ่งออกเป็น 6 สาขาด้วยกัน ได้แก่ บริการด้านภาษา พิธีการ NCS OFS การแสดงกีฬา และการดำเนินการด้านสื่อมวลชน ครอบคลุมสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวทั้งมวลของกรุงปักกิ่งและเมืองจางเจียโข่ว รวมทั้งหมู่บ้านโอลิมปิกฤดูหนาว และสถานที่มอบรางวัล  สำนักงานใหญ่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง ศูนย์สื่อมวลชน ศูนย์ข่าวสารเขตภูเขา และโรงแรมโอลิมปิกแฟมิลี่ด้วย ทั้งนี้ BFSU เป็นมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนอาสาสมัครมืออาชีพมากที่สุด ในเวลาเดียวกัน อาจารย์และนักศึกษาเกือบ 100 คนจะให้บริการแปลภาษาสำหรับงานแข่งขันกีฬาที่ศูนย์บริการหลายภาษาปักกิ่ง


เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

สำนักงานมหาวิทยาลัย

Copyright@BFSU.Support by ITC