BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

ฟอรัมการศึกษาเปรียบเทียบและการศึกษาระหว่างประเทศ BFSU ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่ปักกิ่ง

发布时间:2021-11-02

           วันที่ 23 ตุลาคม การประชุมวิชาการแผนกการศึกษาระหว่างประเทศแห่งสมาคมการศึกษาจีนประจำปี 2021 และฟอรัมการศึกษาเปรียบเทียบและการศึกษาระหว่างประเทศ BFSU ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่ปักกิ่ง

นายฉิน ชังเวย เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติจีนของยูเนสโก นายหวัง ติ้งหวา ประธานแผนกการศึกษาระหว่างประเทศแห่งสมาคมการศึกษาจีนและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนของ BFSU เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้


นายหวัง ติ้งหวา กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “เสริมสร้างขีดความสามารถจัดการการศึกษาระดับโลกแห่งประเทศจีน” ท่านกล่าวว่า การเสริมสร้างขีดความสามารถจัดการการศึกษาระดับโลกแห่งประเทศจีนนั้น ต้องเน้น 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประการแรก ให้ความสำคัญในการผลิตบุคลากรทางด้านการจัดการการศึกษาระดับโลก ประการที่สอง เน้นการวิจัยการจัดการการศึกษาระดับโลก ประการที่สาม เสริมสร้างขีดความสามารถในการเล่าเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาจีนให้ดี ประการที่สี่ กระชับความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนกับองค์กรระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ประการที่ห้า ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์แพลตฟอร์มการจัดการการศึกษาระดับโลก 

ในพิธีเปิดยังจัดพิธีมอบรางวัล Wenhui Award ซึ่งเป็นรางวัลนวัตกรรมทางการศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โครงการ "ไม่หยุดเรียนระหว่างช่วงโควิด-19 หลักสูตรผ่านทางโทรทัศน์แห่งชาติ" ของสถาบันการศึกษาแห่งชาติมัลดีฟส์ และโครงการ "เสริมสร้างการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพื่อต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19" ของมูลนิธิหิมาลัยเนปาลได้รับรางวัล Wenhui Award 2021

เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

สำนักงานมหาวิทยาลัย

Copyright@BFSU.Support by ITC