BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

ปธน.เอลซัลวาดอร์เดินทางมาเยือน พร้อมรับถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และกล่าวคำปราศรัย

发布时间:2020-09-13

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม นายิบ บูเคเล ประธานาธิบดีเอลซัลวาดอร์ได้เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง พร้อมได้รับถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และกล่าวคำปราศรัยด้วย ซึ่งพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และการกล่าวคำปราศรัยได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมนานาชาติตึกอาหรับ

นายนายิบ บูเคเล ประธานาธิบดีเอลซัลวาดอร์พร้อมกับภรรยา กาบรีลา โรดริเกซ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจเอลซัลวาดอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเอลซัลวาดอร์ หลันหู่ รองอธิบดีกรมลาตินอเมริกากระทรวงการต่างประเทศจีน หยางตาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง หยันกั๋วหัว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศและท่านอื่น ๆ ได้เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ โดยมีท่านหยันกั๋วหัวเป็นประธาน

ท่านหยางตานได้กล่าวต้อนรับและในนามเลขาธิการฯ คณาจารย์พร้อมนักศึกษาทั้งหลาย แสดงยินดีต้อนรับและขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเดินทางมาเยือนของนายิบ บูเคเล ประธานาธิบดีเอลซัลวาดอร์ หยางตานชี้ว่า การเดินทางมาเยือนประเทศจีนของ นายิบ บูเคเล ประธานาธิบดีเอลซัลวาดอร์ได้แสดงให้เห็นถึงสัมพันธไมตรีที่ประชาชนเอลซัลวาดอร์มีต่อประชาชนจีนและยังเป็นสักขีพยานสำคัญของมิตราพและการแลกเปลี่ยนทางบุคลากรระหว่างเอลซัลวาดอร์และจีน โดยหวังว่าการเดินทางมาเยือนประเทศจีนครั้งนี้ จะทำให้ประชาชนเอลซัลวาดอร์รู้สึกถึงความอบอุ่นและฉันมิตรของประชาชนจีน และทั้งสองประเทศจะเพิ่มความผาสุกของชีวิตประชาชนโดยผ่านความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางด้านต่าง ๆ
ท่านหยางตานยังได้แนะนำการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและผลงานที่ได้ประสบมาของมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง โดยเฉพาะการพัฒนาของสาขาวิชาภาษาสเปน ท่านกล่าวว่า การเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งพร้อมรับถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของนายิบ บูเคเล ประธานาธิบดีเอลซัลวาดอร์เป็นที่ภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นายิบ บูเคเลจะเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยบ่อย ๆ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างเอลซัลวาดอร์และจีน ผลักดันการพัฒนาศูนย์วิจัยลาตินอเมริกาของมหาวิทยาลัยและประพันธ์บทเพลงแห่งมิตรภาพบทใหม่ระหว่างทั้งสองประเทศ

ท่านหยันกั๋วหัวได้แถลง “ข้อตกลงว่าด้วยการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่นายิบ บูเคเล ประธานาธิบดีเอลซัลวาดอร์”ของคณะมนตรี และท่านหยางตานเป็นผู้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

หลังจากนั้น นายิบ บูเคเล ประธานาธิบดีเอลซัลวาดอร์ได้กล่าวคำปราศรัยเกี่ยวกับสภาพประเทศเอลซัลวาดอร์ ท่านกล่าวว่า ประเทศเอลซัลวาดอร์และจีนเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กัน ทั้งสองประเทศต่างมีประชาชนที่มีความอุตส่าห์และความกล้าหาญ รัฐบาลก็ได้รับการสนุบสนุนจากประชาชนเป็นอย่างดี หวังว่าประเทศจีนจะเพิ่มการติดต่อกันกับลาตินอเมริกาโดยผ่านการไปมาหาสู่กันกับเอลซัลวาดอร์
ท่านนายิบ บูเคเลได้ชื่นชมคุณูปการที่จีนสร้างไว้ในกระบวนการโลกาภิวัตน์ และชี้ว่าปัจจุบันนี้ได้เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์แล้ว ท่านเห็นว่า ระดับโลกาภิวัตน์ของสังคมมนุษย์กำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การติดต่อกันระหว่างประเทศก็สะดวกยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ก็เผชิญหน้ากับปัญหากำลังการผลิตล้นตลาด ฉะนั้น แต่ละประเทศควรทิ้งอคติไว้และแก้ปัญหาความยากจนและความไม่เสมอภาคเท่าเทียมกันด้วยความร่วมมือแบบพหุภคีระหว่างประเทศ ทุกคนก็ควรแบกรับภาระหน้าที่ตนเอง มุ่งทำความพยายามเพื่อบรรลุการพ้นจากความยากจนของโลก นายิบ บูเคเลหวังว่าเอลซัลวาดอร์กับจีนจะเพิ่มความร่วมมือในยุคโลกาภิวัตน์และส่งเสริมการพัฒนาของความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศด้วย

สุดท้าย หยางตานได้มอบถวายผลงานพู่กันจีนที่เขียนว่า “จงซ่าโหย่วห่าว ต้าเต้าถงสิง(จีน-เอลซัลวาดอร์เป็นมิตรต่อกัน และพัฒนาพร้อมกัน”ของสื่อเหวินเหย่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาสเปน พร้อมกล่าวคำอวยพรโดยหวังว่ามิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศจะดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์

คณะผู้แทนประเทศเอลซัลวาดอร์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งและนักศึกษาแลกเปลี่ยนเอลซัลวาดอร์รวม 300 กว่าคนได้เข้าร่วมพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์


เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

สำนักงานมหาวิทยาลัย

Copyright@BFSU.Support by ITC