BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

BFSU เปิดหลักสูตรภาษามาลากาซีเป็นครั้งแรก

เมื่อไม่นานมานี้ ทางมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งได้เปิดสอนภาษามาลากาซีในรายวิชาเลือกแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ มีนักศึกษาจากหลายชั้นปีและหลายสาขาวิชาเลือกเรียนรายวิชาดังกล่าว อาทิ นักศึกษาจากสถาบันเอเชียแอฟริกาศึกษา สถาบันภาษาอังกฤษ คณะภาษาฝรั่งเศส คณะภาษาเยอรมัน คณะภาษาสเปนและภาษาโปรตุเกส และสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น

新年贺词配图(修改尺寸后)

ภาษามาลากาซี (ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Malagasy) อยู่ในภาษาตระกูลออสโตรเนเชียน และเป็นหนึ่งในภาษาราชการของสาธารณรัฐมาดากัสการ์ ทางมหาวิทยาลัยได้ยื่นคำขอเปิดสาขาวิชาภาษามาลากาซีในระดับปริญญาตรี พร้อมได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากกระทรวงศึกษาการของจีนในปี 2015 และเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวในประเทศจีนที่เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว

เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

สำนักงานมหาวิทยาลัย

Copyright@BFSU.Support by ITC