BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

BFSU จัดพิธีเปิดการศึกษาต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2016

เมื่อวันที่ 5 กันยายน ทางมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งได้จัดพิธีเปิดการศึกษาต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2016 ขึ้น โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาโท นักศึกษาต่างชาติ และผู้ปกครองของบรรดานักศึกษาใหม่เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ภายในพิธี ทางมหาวิทยาลัยยังได้รับเกียรติจาก นาย คาวานา เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ตัวแทนศิษย์เก่า นาย หวังสิงจุ้ย ผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกภาคีนานาชาติในโครงการของมหาวิทยาลัยเยล ประจำปี 2013และรองประธานมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นาง หลูหมิ่น กรรมการแห่งสภามหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งและประธานบริษัท อสังหาริมทรัพย์จูเจียง เมืองเจิ้งโจว จำกัด นาย หานเจิ้น เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง นาย เผิงหลง อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง นายจ้าวหมิน และนายเจียงสวี่ฟ้าน รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ พร้อมด้วย นาย เหยียนกั๋วฮว๋า นาย เจี่ยเต๋อจง นาย เจี่ยเหวินเจี้ยน และนายซุนโหย่วจง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง

开学典礼

开学典礼配图

ในปีนี้ ทางมหาวิทยาลัยรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 1,338 คน นักศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน 841 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวน 99 คน

เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

สำนักงานมหาวิทยาลัย

Copyright@BFSU.Support by ITC