BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

คำอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2016

新年贺词配图(修改尺寸后)

คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าและสหายที่รักทุกท่าน

เมื่อเริ่มต้นปีใหม่ ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ในช่วงเวลาอันดีของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2016 นี้ พวกเราในนามของมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง ขอถือโอกาสนี้กล่าวทักทายและอวยพรปีใหม่แก่บรรดาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้วยความมานะบากบั่น บรรดานักศึกษาผู้ขยันหมั่นเพียรและมีคุณธรรม เพื่อนร่วมงานผู้เกษียณอายุแล้วและได้สร้างคุณูปการไว้มากมาย  ศิษย์เก่าทั้งในและนอกประเทศผู้มีใจผูกพันกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตลอดจนผู้นำในระดับต่าง ๆ กรรมการทั้งหลาย มิตรสหายจากหลากหลายวงการ ครอบครัวของเจ้าหน้าที่บุคลากร ผู้ปกครองของนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งตลอดมา

ในปี 2015 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศระดับแนวหน้าของโลกและมีเอกลักษณ์เด่นชัด โดยมุ่งแสวงหาความเป็นเลิศ มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้กิจการงานต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่ง

ทางด้านการเรียนการสอนได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง การอบรมบุคลากรผู้มีความสามารถก็พัฒนายกระดับขึ้น เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ” ของประเทศจีน ทางมหาวิทยาลัยได้เร่งสร้างหลักสูตรภาษากลุ่มเฉพาะขึ้นมาอย่างแข็งขัน โดยเปิดสอนภาษาเพิ่มเติมหลายภาษา อาทิเช่น ภาษาทมิฬ ภาษาเติร์ก ภาษาคาตาลัน ภาษาโยรูบา ภาษามองโกเลีย ภาษาอาร์เมเนีย เป็นต้น ภาษาที่เปิดสอนเพิ่มมากถึง 67 ภาษา สร้างสรรค์รูปแบบการอบรมบุคลากรผู้มีความสามารถแบบบูรณาการ ริเริ่มโครงการทดสอบการปฏิรูปสาขาวิชาภาษากรีก ผลักดันการปฏิรูปการศึกษาทั่วไปแบบรอบด้าน ริเริ่มการอบรมร่วมเพื่อผลิตบุคลากรผู้มีความสามารถในภาษาเกาหลี (ด้านการค้าระหว่างประเทศ) ภาษาฝรั่งเศส (ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) และการทูต (ด้านการวิจัยภาษาฝรั่งเศสและประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส) ส่งเสริมการปฏิรูปกลไกด้านการอบรมนักศึกษาระดับปริญญาโท จัดตั้งสาขาวิชาระดับปริญญาเอกขึ้นเป็นของตนเอง รวมทั้งสิ้น 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขากฎหมายระหว่างประเทศกับการปกครองระดับภูมิภาค สาขาการค้าระหว่างประเทศกับการปกครองระดับภูมิภาค สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับการศึกษาวิจัยระดับภูมิภาค และสาขาการสื่อสารระหว่างประเทศ ดำเนินการปรับปรุงการอบรมด้านการประกอบอาชีพอิสระให้ดียิ่งขึ้น ก่อตั้งศูนย์อบรมด้านการประกอบอาชีพอิสระขึ้น อีกทั้งทำให้เกิดงานด้านการประกอบอาชีพอิสระและการรับนักศึกษา รวมถึงการอบรมบุคลากรผู้มีความสามารถ ทั้งสามงานนั้นให้สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด

ความสามารถในการพัฒนาทีมคณาจารย์และการวิจัยวิชาการเข้มแข็งมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางมหาวิทยาลัยจัดตั้งระบบการพัฒนาบุคลากรเช่น “นักวิชาการฉางชิง” ปฎิบัติตามโครงการสนับสนุนบุคลากรวัยรุ่นและวัยกลางยอดเยี่ยม ส่งเสริมการพัฒนาทีมคณาจารย์ในรูปแบบขั้นบันได ก่อตั้งสถาบันวิจัยภาษาชั้นสูงสวี่กั๋วจัง สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยภาคใต้ สถาบันวิจัยเส้นทางสายไหม ศูนย์การประเมินภาษาต่างประเทศแห่งจีน ศูนย์วิจัยอิตาลี ศูนย์วิจัยเยอรมนีศึกษา ศูนย์วิจัยคาซัคสถานศึกษา เป็นต้น และได้เปลี่ยนชื่อ 2 สถาบันใหม่ คือสถาบันอาหรับ และสถาบันวิจัยวัฒนธรรมจีนสากล ก่อตั้งกองทุนรางวัลการวิจัยภาษาต่างประเทศสวี่กั๋วจัง จัดงานสัมมนาหลักแนวคิดวิชาการของนายสวี่กั๋วจังและการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ กระตุ้นการพัฒนาศักยภาพของวิชาภาษาต่างประเทศ ผลักดันการสร้างสรรค์ศูนย์วัฒนธรรมจีนสู่นอกประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมแผนการพัฒนาฐานวิจัยประเทศต่าง ๆ และระดับภูมิภาคในระยะยาวและระยะกลาง เช่น ยุโรปตะวันออกและยุโรปกลาง อังกฤษ แคนาดา และญี่ปุ่น โครงการวิจัยระดับประเทศและระดับกระทรวงกว่า 80 โครงการผ่านการอนุมัติแล้ว และมีผลงานการวิจัยตีพิมพ์แล้ว เช่นศัพท์เฉพาะในวัฒนธรรมและความคิดแห่งชนชาติจีน หนังสือปกสีน้ำเงินอังกฤษ รายงานการพัฒนาประเทศอังกฤษ(2014-2015)การวิจัยการเรียนการสอนภาษาสเปนในสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศจีน

เพิ่มความสามารถในการเรียนการสอนระดับสากลของมหาวิทยาลัยมากขึ้น ทางมหาวิทยาลัยได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการอบรมบุคลากรและความร่วมมือในการเรียนการสอนภาษากับหลายสถาบัน เช่น สถาบันเอเชียแอฟริกา มหาวิทยาลัยลอนดอน สถาบันภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกประเทศฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยภาษามอสโกประเทศรัสเซีย นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยยังต้อนรับคณะผู้นำสำคัญและอธิการบดีจากประเทศต่าง ๆ  เช่น นายกรัฐมนตรีสโลวีเนีย ประธานรัฐสภาอิสลามประเทศอิหร่าน ประธานรัฐสภาเอธิโอเปีย ประธานรัฐสภาฟินแลนด์ รองนายกรัฐมนตรีประเทศคาซัคสถาน  อธิการบดีของมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมประเทศอังกฤษ อธิการบดีของมหาวิทยาลัยการปกครองตนเองบาร์เซโลนาประเทศสเปน นักศึกษาต่างประเทศสามารถรับปริญญาบัตรเพิ่มมากขึ้นได้ ได้ก่อตั้งสถาบันขงจื่อในมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดบรูคส์ขึ้น นับเป็นสถาบันขงจื่อแห่งแรกที่มีการตีพิมพ์หนังสือวารสารเป็นหลัก สถาบันขงจื่อที่มหาวิทยาลัยของเราก่อตั้งขึ้นนั้นมีจำนวนถึง 22 แห่ง สร้างอุทยานไม้ดอกมิตรภาพระหว่างจีน-ยุโรป จัดการประชุมฟอรั่มอธิการบดีของมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศทั้งภายในและนอกประเทศ ลงนามในสัญญารณรงค์จัดตั้งสหภาพมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศทั่วโลก ส่งเสริมการติดต่อแลกเปลี่ยนกันระหว่างภูมิภาคและประเทศต่าง ๆ มหาวิทยาลัยยังเป็นเจ้าภาพจัดทำโครงการชั้นสูงระดับสากลต่าง ๆ เช่น โครงการรู้จักประเทศจีนอาเซี่ยน 10+3 โครงการการศึกษาวิจัยกิจการการเมืองชั้นสูงศรีลังกา โครงการการศึกษาแลกเปลี่ยนบุคลากรทางกฎหมายจีน-แอฟริกา

นอกจากนี้ความสามารถในการบริการสังคมของมหาวิทยาลัยได้ยกระดับสูงขึ้น ความร่วมมือกับวิสาหกิจในรูปแบบต่าง ๆ ขยายตัวไปอย่างต่อเนื่อง การบริจาคจากสังคมเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จัดตั้งมูลนิธิพัฒนาการศึกษาต่าง ๆ หลายโครงการ เริ่มเปิดบริการพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าอเมริกาเหนือและชมรมศิษย์เก่าฮ่องกงขึ้น

อาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่าทั้งหลาย ปี 2016 เป็นปีที่สืบต่อมาจากอดีตและจะสืบเนื่องไปถึงปีหน้า เราจักต้องส่งเสริมการสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาการต่อไป ยึดมั่นในหลักการสากล โดดเด่น ล้ำเลิศดำเนินการปฏิรูปอย่างแข็งขัน มุ่งมั่นสร้างสรรค์ลึกซึ้งต่อไป ดำเนินงานทุกประการให้ดียิ่งในปีนี้อันเป็นปีแรกของแผน 5 ปีครั้งที่ 13 แห่งชาติ มุ่งมั่นมานะอุตสาหะเพื่อลักษณะเฉพาะตัวของเป่ยว่าย รูปแบบของเป่ยว่าย และเพื่อความสง่างามของเป่ยว่าย พยายามสร้างคุณูปการในการพัฒนาการศึกษาของประเทศให้ยิ่งขึ้นไป

สวัสดีปีใหม่และอำนวยพรแก่ครอบครัวทุกท่านให้มีความสุข

                                          หานเจิ้น  เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง

เผิงหลง  อธิการบดี มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง

เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

สำนักงานมหาวิทยาลัย

Copyright@BFSU.Support by ITC