CHUO KIKUU CHA LUGHA

ZA KIGENI, BEIJING

PROGRAMU ZA SHAHADA YA UZAMILI

2019年04月15日


Sheria Ya Makosa Ya Madai Na Biashara
Sheria Ya Kimataifa
Sheria Ya Hakimiliki
Utekelezaji Wa Sheria Na Ushirikiano Wa Kimataifa
Mifumo Ya Kisiasa Ya China Na Nchi Za Nje
Usoshalisti Wa Kisayansi Na Harakati Ya Kikomunisti Ya Dunia
Siasa Ya Kimataifa
Uhusiano Wa Kimataifa
Diplomasia
Menejimenti Ya Diplomasia Ya Umma
Utafiti Wa Kanda
Uandishi Wa Habari
Mawasiliano Ya Habari
Isimu Na Isimu Matumizi
Filolojia Ya Kichina
Fasihi Ya China Kale
Fasihi Linganishi Na Fasihi Ya Dunia
Lugha Na Fasihi Ya Kiingereza
Lugha Na Fasihi Ya Kirusi
Lugha Na Fasihi Ya Kifaransa
Lugha Na Fasihi Ya Kijerumani
Lugha Na Fasihi Ya Kijapani
Lugha Na Fasihi Ya Kihispania
Lugha Na Fasihi Ya Kiarabu
Lugha Na Fasihi Ya Ulaya
Lugha Na Fasihi Ya Asia-Afrika
Isimu Ya Lugha Za Kigeni Na Isimu Matumizi
Fasihi Linganishi Na Mwingiliano Wa Tamaduni
Mitaala Ya Tafsiri Na Ukalimani
Sera Ya Lugha Na Upangaji Lugha
Kichina Kwa Wageni
Utafiti Wa Kanda Na Nchi Za Asia-Afrika
Sheria Ya Kimataifa Na Utawala Wa Kikanda
Biashara Ya Kimataifa Na Utawala Wa Kikanda
Uhusiano Wa Kimataifa Na Utafiti Wa Kikanda
Mawasiliano Ya Habari Ya Kimataifa
Usimamizi Wa Fedha Na Udhibiti Wa Madhara
Biashara Ya Kimataifa Na Menejimenti Ya Uwekezaji
Usafirishaji Wa Kimataifa Na Menejimenti Ya Ugavi
Uendeshaji Wa Kimataifa Na Menejimenti Ya Taarifa
Programu Za Shahada Ya Uzamili (Kitaaluma)
Tafsiri Na Ukalimani
Kichina Kwa Wageni
Fedha
Biashara Ya Kimataifa
No. 2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R.China. (100089)

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC