PEKINŠKI UNIVERZITET

ZA STRANE JEZIKE

27 BFSU-ov višejezični portal je nedavno nadograđen i prva grupa od 6 veb lokacija na 6 jezika je zvanično pokrenuta

发布时间:2022-10-04

25. septembra je završena revizija i nadogradnja višejezičnog portala BFSUa, a zvanično je puštena prva grupa od 6 veb stranica na 6 jezika, uključujući arapski, francuski, ruski, španski, nemački i japanski. Novopromenjena adresa višejezične veb stranice: 

engleski: http://en.bfsu.edu.cn/ 

arapski: https://global.bfsu.edu.cn/ar/ 

francuski: https://global.bfsu.edu.cn/fr/ 

ruski: https://global.bfsu.edu.cn/ru/ 

španski: https://global.bfsu.edu.cn/es/ 

nemački: https://global.bfsu.edu.cn/de/ 

Japanski: https://global.bfsu.edu.cn/ja/

1.jpg

Adresa: 2. Xisanhuanbei ulica (Severni deo Zapadnog trećeg prstena), 100089

KANCELARIJA MEĐUNARODNE RAZMENE I SARADNJE

KANCELARIJA OPŠTENOG UPRAVLJANJA UNIVERZITETA

KANCELARIJA STRANIH STUDENATA

KANCELARIJA INSTITUTA KONFUCIJE

Copyright@BFSU.Support by ITC