PEKINŠKI UNIVERZITET

ZA STRANE JEZIKE

KRATKE INFORMACIJE

发布时间:2019-05-28

AKADEMSKA GODINA I SEMESTAR

Akademska godina na Pekinškom univerzitetu za strane jezike se deli na prolećni semestar i jesenji semestar. Jesenji semestar je početni semestar svake akademske godine, a po pravilu počinje početkom septembra i završava se sredinom januara sledeće godine. Prolećni semestar obično počinje krajem februara i traje do sredine jula. Između su zimski i letnji raspusti. Letnji raspust traje dva meseca (jul i avgust), a zimski rapust traje 4 nedelje, spojen je s kineskim prolećnin festivalom (Kineska Nova godina). Tokom zimskog i letnjeg raspusta se organizuje kratak kurs kineskog jezika.

AKADEMSKE STUDIJE

1.Osnovne studije traju 4 godine. Diplomu stiče student koji završi sve programe studija, položi diplomski rad i prođe odbranu. Diplomski naziv steče student koji ispunjava odgovarajuće uslove.

2.Master studije traju 2 do 3 godine, zavisi od prirode različitih profesija. Studije se odvijaju zajedno s kineskim studentima. Diplomu i akademski naziv master stiče osoba koja završi sve studijske programe, položi disertaciju i odbrani rad.

3.Doktorat traje 3 godine. Njegovim se završetkom stiče akademski naziv doktora. Diplomu i akademski naziv doktor stiče student koji završi studijske programe i istraživanja, napiše doktorsku disertaciju i odbrani rad.

NEAKADEMSKE STUDIJE

1.Redovno usavršavanje: traje pola do jedne godine. Rok može da se produži po aktualnoj situaciji. Potvrdu o završetku stiče osoba koja završi sve lekcije kineskog jezika i drugih predmeta, te položi ispit.

2.Kratkoročno usavršavanje: Trenutno se nudi samo kratkoročno usavršavanje kineskog jezika. Usmereno je na strane studente koji imaju želje da posete Kinu i nauče kineski jezik i kulturu. Letnji program može trajati 3, 4 ili 8 nedelja, dok zimski program po pravilu traje 4 nedelje (zavisi od trenutne situacije). Časovi kineskog jezika se organizuju pre podne svaki dan od ponedeljka do petka, a posle podne se slušaju časovi kineske kulture. Svake nedelje se organizuje jedan izlet – poseta nekom znamenitom mestu. Studentska kartica stranog studenta Pekinškog univerziteta za strane jezike se izdaje po registraciji, a studijska potvrda se izdaje nakon završetka programa.

PRIJAVA I PROCES PRIJEMA

1.prijava: student može da se prijavi na onlajn sistem za prijavljivanje (http://study.bfsu.edu.cn). za jesenji semestar upis je od sredine aprila do početka juna, a za prolećni semestar od sredine oktobra do početka sledećeg januara. tokom prijavljivanja, potrebno je dostaviti osnovne podatke, poput podataka sa pasoša i sertifikate i diplome u vezi sa profesijom. u međuvremenu, univerzitet će proveriti osnovne podatke sa prijave i kontaktirati podnosioce da dostave sve potrebne materijale. takođe, univerzitet će organizovati potrebne ispite za podnosioce. proces prijavljivanja može da se prati na onlajn sistemu za prijavljivanje.

2.upisivanje: univerzitet će podnosiocima poslati osnovne materijale kao što su „pismo za prijem”, „obrazac zahteva za izdavanje vize (jw202)”, „pismo za nove studente” itd. potrebno je 4-5 nedelja da materijal bude poslat.

SMEŠTAJ

Pekinški univerzitet za strane jezike nudi smeštaj različitih standarda.

Ako student odluči da ne stanuje u kampusa, morao bi da kontaktatira i odredi svoj smeštaj pre registracije. U ovom slučaju, domaćin smeštaja mora da prati studenta do lokalne policijske stanice i da traži dokaz smeštaja, a s time student zaključuje proces registracije i vize.

ŠKOLARINA

PROFESIJA AKADEMSKI NIVO ŠKOLARINA NAKNADA ZA PRIJAVU

Akademske Studije
Kineski Jezik

Student Osnovnih Studija

12150RMB/Semestar

22150RMB/Godina

400 RMB


Master Student

27000RMB/Godina

800 RMB

Ostale Studije

Student Osnovnih Studija

26000RMB/Godina

800 RMB


Master Student

27150RMB/Godina

800 RMB


Master Student Diplomiranog Instituta Za Tumačenje I Prevođenje

30000RMB/Godina

800 RMB


Doktorandi

34000RMB/Godina

800 RMB

Neakademske Studije
Kineski Jezik

Redovni Studenti

11150RMB/Semestar

21150RMB/Godina

400 RMB

WELCOME TO OUR BFSU

ONLINE REGISTRATION

it doesn't take a genius to start and also can become the best person

CLICK HERE

Adresa: 2. Xisanhuanbei ulica (Severni deo Zapadnog trećeg prstena), 100089

KANCELARIJA MEĐUNARODNE RAZMENE I SARADNJE

KANCELARIJA OPŠTENOG UPRAVLJANJA UNIVERZITETA

KANCELARIJA STRANIH STUDENATA

KANCELARIJA INSTITUTA KONFUCIJE

Copyright@BFSU.Support by ITC