PEKINŠKI UNIVERZITET

ZA STRANE JEZIKE

ALUMNI

发布时间:2019-05-28

U protekle 74 godine, na Pekinškom univerzitetu za strane jezike diplomiralo je više od 90000 studenata koji se aktivno bave dimplomatijom, vojskom, pravom, finansijama, trgovinom, medijima, obrazovanjem itd. Cilj alumni asocijacije je da omogući svim sadašnjim i bivšim studentima Pekinškog univerziteta za strane jezike, bez obzira na sferu interesovanja, da razmenjuju iskustva kroz različite programe, događaje i druge vidove međusobne komunikacije i na taj način ostanu u kontaktu i budu uključeni u dešavanja na Univerzitetu.

April, 2006

Osnovana Lokalna Alumni Asocijacija U Sjamenu.

Maj, 2007

Osnovana Lokalna Alumni Asocijacija U Šangaju.

April, 2007

Osnovana Lokalna Alumni Asocijacija U Makaou.

Jun, 2008

Osnovana Lokalna Alumni Asocijacija U Junanu.

Decembar, 2012

Osnovana Lokalna Alumni Asocijacija U Zoni CBD U Pekingu.

Decembar, 2013

Službeno Se Osnovala Alumni Asocijacija Pekinškog Univerziteta Za Strane Jezike

Januar, 2014

Osnovana Lokalna Alumni Asocijacija U Francuskoj.

Decembar, 2014

Osnovana Lokalna Alumni Asocijacija U Guangdungu.

April, 2015

Osnovana Lokalna Alumni Asocijacija U Hongkongu.

Maj, 2015

Osnovana Lokalna Alumni Asocijacija U Severnoj Americi.

2015

U Prvoj Polovini 2015., Osnovale Su Se Alumni Asocijacije U Ministarstvu Spoljnih Poslova, Ministarstvu Trgovine, Sinhua Agenciji, Kineskoj Centralnoj Televizijskoj Stanici, Kineskim Dnevnim Novinama, Kineskom Međunarodnom Radiju, Kao I Alumni Asocijacija Preduzetništva.

Gde visi zastava Kine, tamo ima bivših studenata Pekinškog univerziteta za strane jezike”. Ovom prilikom mi pozivamo alumni svugde na svetu da učestvuju u gradnju Alumni asocijacije. Nadamo se da će jednog dana svi alumni širom sveta naći lokalne asocijacije da bi tako osećali pažnju i ljubaznost matičnog univerziteta.

Kancelarija Alumni asocijacije:http://xyh.bfsu.edu.cn/

Adresa: 2. Xisanhuanbei ulica (Severni deo Zapadnog trećeg prstena), 100089

KANCELARIJA MEĐUNARODNE RAZMENE I SARADNJE

KANCELARIJA OPŠTENOG UPRAVLJANJA UNIVERZITETA

KANCELARIJA STRANIH STUDENATA

KANCELARIJA INSTITUTA KONFUCIJE

Copyright@BFSU.Support by ITC