PEKINŠKI UNIVERZITET

ZA STRANE JEZIKE

O PEKINŠKOM UNIVERZITETU ZA STRANE JEZIKE

2019年04月15日


Pekinški univerzitet za strane jezike se nalazi u ulici Xisanhuanbei (Severni deo Zapadnog trećeg prstena). Kampus se sastoji iz dva dela: istočnog i zapadnog. Univerzitet je pod direktnom upravom Ministarstva prosvete Narodne Republike Kine. Istovremeno uživa položaj kineskih ključnih Univerziteta u okvirima „985” i „211” projekata. Kao Univerzitet, pod neposrednim vođstvom kineskog Ministarstva prosvete, Pekinški univerzitet za strane jezike ima najdužu istoriju postojanja i najveći broj studija stranih jezika u Kini.

Pekinški univerzitet za strane jezike je osnovan na temeljima Škole za strane jezike u Junanu 1941. godine. Posle osnivanja Narodne Republike Kine 1949. godine, bivša Škola za strane jezike u Junanu i Škola za inostrane poslove su pretvorene u Pekinški institut za strane jezike. Godine 1959. Pekinški institut ruskog jezika je asimilovan Pekinškom institutu za strane jezike. Te 1994. godine je promenjeno ime u Pekinški univerzitet za strane jezike. Danas, Pekinški univerzitet za strane jezike ima 98 stranih jezika, uključujući doktorande stranih jezika i književnosti, kineskog jezika i književnosti, novinarstva, politike, prava, nauke menadžmenta, nauke inženjerstva itd.


Radovi Pekinškog univerziteta za strane jezike su usmereni u pravcu državnog razvoja. U obrazovnim radovima, Univerzitet podržava koncepciju „otvorenost, specijalnost i kvalitet” i duh motoa „sveobuhvatnost i pravičnost”. Pekinški univerzitet za strane jezike osposobljava studente za obavljanje poslova u nauci i visokom obrazovanju, u poslovnom svetu, javnom sektoru i društvu, a potom ih osposobljava za razvoj i primenu naučnih i stručnih dostignuća. U protekle 74 godine, na Pekinškom univerzitetu za strane jezike diplomiralo je više od 90000 studenata. Među njima ima i 400 ambasadora i više od 1000 savetnika u ambasadama. Stoga, Pekinški univerzitet za strane jezike je ponosno nazvan „kolevkom diplomata Narodne Republike Kine”.
Adresa: 2. Xisanhuanbei ulica (Severni deo Zapadnog trećeg prstena), 100089

KANCELARIJA MEĐUNARODNE RAZMENE I SARADNJE

KANCELARIJA OPŠTENOG UPRAVLJANJA UNIVERZITETA

KANCELARIJA STRANIH STUDENATA

KANCELARIJA INSTITUTA KONFUCIJE

Copyright@BFSU.Support by ITC