PEKINŠKI UNIVERZITET

ZA STRANE JEZIKE

ISTRAŽIVAČKE INSTITUCIJE

2019年04月15日


Kineski Istraživački Centar Za Obrazovanje Stranih Jezika
Istraživački Centar Za Centralnu I Istočnu Evropu
Istraživački Centar Za Japan
Istraživački Centar Za Britaniju
Istraživački Centar Za Kanadu
Nacionalni Istraživački Centar Za Razvoj Jezičke Sposobnosti
Pekinški Istraživački Centar Za Spoljnu Kulturnu Razmenu I Svetsku Kulturu
Kolaborativni Inovativni Centar Za „Izlaz“ Kineske Kulture
Kineski Centar Za Test I Reviju Stranih Jezika
Istraživački Institut Za Globalnu Istoriju
Pekinški Istraživački Centar Za Japanske Studije
Kineski Istraživački Centar Za Sinologiju U Inostranstvu
Istraživački Centar Za Strane Književnosti
Istraživački Centar Za Strane Jezike
Istraživački Centar Za Međunarodne Teme
Istraživački Centar Za Svetske Jezike I Kulturu
Istraživački Centar Za Javnu Diplomatiju
Istraživački Centar Za Ujedinjene Nacije I Međunarodne Organizacije
Centar Za Kinesko I Strano Pravno Istraživanje Protiv Korupcije
Informativni Centar Za Svetsko Istraživanje Azije
Institut Za Visoko Obrazovanje
Istraživački Centar Pekinškog Univerziteta Za Strane Jezike Za Kineski I Strani Zakon O Obrazovanju
Istraživački Centar Za Afričke Jezike I Kulturu
Istraživački Centar Za Put Svile
Istraživački Centar Pekinškog Univerziteta Za Strane Jezike Za Intelektualnu Svojinu
Zajed Centar Pekinškog Univerziteta Za Strane Jezike Za Arapski Jezik I Islamske Studije
Istraživački Centar Za Nemačku Kulturu
Centar Za Ruski Jezik
Istraživački Centar Za Rešenje Međunarodnih Rasprava
Istraživački Centar Za Englesko I Američko Pravo
Centar Pekinškog Univerziteta Za Strane Jezike Za Osposobljavanje Upravnog Osoblja Van Kampusa
Istraživački Centar Pekinškog Univerziteta Za Strane Jezike Za Kanadu
Istraživački Centar Pekinškog Univerziteta Za Strane Jezike Za Francusku Govornu Zonu U Belgiji
Istraživački Centar Kvebeka
Istraživački Centar Pekinškog Univerziteta Za Strane Jezike Za Švajcarsku
Istraživački Centar Za Prevodilački Jezik I Kulturu
Centar Za Odnose Između Istoka I Zapada
Istraživački Centar Za Polove I Globalne Teme
Istraživački Centar Za Poslovni Engleski
Istraživački Centar Za Transkulturni Menadžment
Istraživački Centar Za Sistem I Industriju
Istraživački Centar Za Kompanijske Organizacije I Strategije
Istraživački Centar Za Upravnu Nauku
Istraživački Centar Za Svetsku I Narodnu Ekonomiju
Institut Za Međunarodne Finansije I Poslovanje
Istraživački Centar Za G20
Istraživački Centar Za Centralnu I Istočnu Evropu
Istraživački Centar Za Finsku
Kineski Istraživački Centar Za Obrazovanje Stranih Jezika Preko Interneta
Istraživački Centar Za Zapadnu Aziju I Afriku
Istraživački Centar Za Jugoistočnu Aziju
Centar Za Južnu Koreju I Severnu Koreju
Nastavni I Istraživački Centar Za Korejski Jezik
Istraživački Centar Za Južnu Aziju
Institut Sirindhorn Za Jezik I Kulturu
Kineski Istraživački Centar Za Maleziju
Istraživački Centar Za Kinesku Američku Književnost
Centar Za Lingvistiku I Primenjenu Lingvistiku U Okviru Instituta Za Engleski I Internacionalne Studije
Istraživački Centar Za Englesku I Američku Književnost
Istraživački Centar Za Ameriku
Istraživački Centar Za Prevodilačke Studije
Istraživački Centar Za Britaniju
Istraživački Centar Za Australiju
Istraživački Centar Za Irsku
Istraživački Centar Za Kanadu
Istraživački Centar Za Međunarodnu Komunikaciju
Transkulturni Istraživački Centar Instituta Za Engleski I Internacionalne Studije Na Pekinškom Univerzitetu Za Strane Jezike
Istraživački Centar Za Kinesku Dijasporu I Transnacionalne Studije
Komitet Razvoja I Istraživanja Nastavničkog Osoblja Instituta Za Engleski I Internacionalne Studije
Institut Svetske Ekonomije
Institut Filozofije I Kulture
Istraživački Centar Za Jiđing I Konfucijanizam Na Pekinškom Univerzitetu Za Strane Jezike
Istraživački Centar Za Kulturnu Industriju
Informativni Centar Za Međunarodnu Nastavu Kineskog Jezika
Istraživački Centar Za Komparativnu Književnost I Transkulturne Studije
Istraživački I Razvijeni Centar Pekinškog Univerziteta Za Strane Jezike Za Međunarodnu Nastavu Resursa Kineskog Jezika
Istraživački Centar Engleskog Jezika Za Specifične Svrhe
Centar Za Kulturnu I Obrazovnu Razmenu Između Kine I Kanade
Istraživački Centar Za Šri Lanku
Centar Za Indoneziju
Centar Za Latinski Jezik I Kulturu
Istraživački Centar Za Poljski
Istraživački Centar Za Obimne Medijske Studije
Istraživački Centar Za Etiku I Politiku Medija
Istraživački Centar Za Meksiko
Istraživački Centar Za Francuski Govorene Zemlje I Područja
Istraživački Centar Za Severnu Evropu
Istraživački Centar Za Pravo Između Kine I Afrike
Istraživački Centar Za Francusku Savremenu Književnost


Adresa: 2. Xisanhuanbei ulica (Severni deo Zapadnog trećeg prstena), 100089

KANCELARIJA MEĐUNARODNE RAZMENE I SARADNJE

KANCELARIJA OPŠTENOG UPRAVLJANJA UNIVERZITETA

KANCELARIJA STRANIH STUDENATA

KANCELARIJA INSTITUTA KONFUCIJE

Copyright@BFSU.Support by ITC