BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

GIVING TO BFSU

Fondi i Arsimimit të BFSU-së është krijuar më 18 nëntor 2010 si një fond jopublik, i cili nëpërmjet dhurimeve synon të shpërblejë pedaogët dhe t’u japë ndihmë financiare studentëve duke nxitur zhvillimin e universitetit. Ne pranojmë dhurime vullnetare nga të gjitha organizatat e mirësisë, kompanitë, shoqatat dhe individët. Prona e Fondit përdoren jo vetëm në mbështetjen e zhvillimit të mëtejshëm të mësimdhënies dhe përmirësimin e mjedisit dhe të kushteve të saj, por edhe në shpërblimin ndaj pedagogëve e studentëve të shkëlqyer, në financimin e kërkimeve bazë, të hulumtimeve pedagogjike e të botimeve, si dhe në ofrimin e ndihmës financiare për studentë të cilët marrin pjesë në aktivitete të shkëmbimit ndërkombëtar dhe për pedagogët kur ata të bëjnë studime jashtë vendit ose gjithashtu të marrin pjesë në shkëmbime dhe konferenca akademike ndërkombëtare. Dhurimet e caktuara mund të përdoret sipas dëshirave dhe mendimeve të dhuruesve.

Fondi ynë është në pritje të marrë mbështetje dhe ndihma të vazhdueshme nga të gjithë dhuruesit

.

Kontakt:

Tel: 0086-10-88810271  0086-10-88817794

Fax: 0086-10-88810192

E-mail: jjh@bfsu.edu.cn

Faqja e internetit: jjh.bfsu.edu.cn

Adresa: Rruga “Xi San Huan Bei Lu” Nr.2, Universiteti i Gjuhëve të Huaja i Pekinit, Oborri Lindor, Pallati i Arabishtes, Shkalla 5, Dhoma 501A/501B/501D, 100089

Mënyra e Dhurimit:

Llogaria në monedha kineze e të huaja: Banka e Kinës

Emri i llogarisë: Fondi për arsimin i Universitetit të Gjuhëve të Huaja të Pekinit

Banka ku është hapur llogaria: Dega e Bankës së Kinës në Rrugën “Zhi Chun”, Pekin

Numri i Llogarisë: 320756782480No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC