PEKINSKÁ UNIVERZITA

ZAHRANIČNÝCH ŠTÚDIÍ

ÚVOD

发布时间:2019-05-28

PRIEBEH AKADEMICKÉHO ROKA

Akademický rok na BFSU sa začína na začiatku septembra a končí v polovici júla nasledujúceho roka a je rozdelený na dva semestre – letný semester a zimný semester. Každý rok majú študenti dvakrát prázdniny – letné prázdniny (júl a august) a zimné prázdniny (4 týždne po čínskom Novom roku). Krátkodobé jazykové kurzy čínštiny sú realizované v priebehu letných a zimných prázdnin.

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

  1. Bakalárske štúdium trvá 4 roky. Ak chcete získať bakalársky titul, musíte úspešne absolvovať všetky požadované predmety, odovzdať záverečnú (bakalársku) prácu a ústne ju obhájiť.

  2. Magisterské štúdium trvá 2 – 3 roky v závislosti od programu. Zahraniční študenti absolvujú všetky kurzy spoločne s čínskymi študentmi. Ak chcete získať magisterský titul, musíte úspešne absolvovať všetky požadované predmety, odovzdať záverečnú (diplomovú) prácu a ústne ju obhájiť.

  3. Doktorandské štúdium trvá 3 roky. Ak chcete získať doktorský titul, musíte úspešne absolvovať všetky požadované predmety, odovzdať záverečnú (dizertačnú) prácu a ústne ju obhájiť.

ĎALŠIE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

  1. Pravidelné kurzy:trvajú 1/2 roka až 1 rok, je možné predĺžiť ich v prípade potreby. Po ukončení požadovaných jazykových kurzov čínštiny alebo iných kurzov a úspešnom absolvovaní skúšok sa vydáva certifikát o absolvovaní.

  2. Krátkodobé kurzy:v súčasnosti ponúkame krátkodobé kurzy čínskeho jazyka pre študentov, ktorí majú záujem o krátkodobé štúdium čínskeho jazyka a kultúry. Počas letných prázdnin ponúkame 8-, 4- a 3-týždňové kurzy; počas zimných prázdnin 4-týždňové kurzy. Výučba prebieha od pondelka do piatka s dopoludňajším vyučovaním venovaným čínštine a popoludňajším vyučovaním zameraným na čínsku kultúru. Každý týždeň sa realizuje prehliadka Pekingu. Študenti získajú ID kartu BFSU (International Student) a po úspešnom absolvovaní kurzov certifikát.

PRIHLÁŠKA A PRIJÍMACIE KONANIE

1.Prihláška:Žiadatelia musia podať žiadosť a potrebné dokumenty on-line (http://study.bfsu.edu.cn). Žiadosť sa podáva od polovice apríla do začiatku júna (na zimný semester) a od polovice októbra do začiatku januára nasledujúceho roka (na letný semester). Následne budeme skúmať vaše dokumenty a prípadne žiadať o zaslanie dodatočných dokumentov, ak je to potrebné. Priebeh konania možno sledovať on-line.

2.Prijatie:Výsledky prijímacieho konania budú zaslané čo najskôr spolu s ďalšími dokumentmi, ako sú žiadosti o vízum (JW202) a pozývací list pre nových študentov. Zaslanie dokumentov trvá minimálne 4 až 5 týždňov.

UBYTOVANIE

BFSU ponúka svojim zahraničným študentom internátne izby rôzneho typu.

Ak sa rozhodnete bývať mimo kampusu, musíte si nájsť vlastné ubytovanie a po príchode sa hlásiť na miestnej policajnej stanici. Polícia vám vydá osvedčenie o ubytovaní, ktorým sa preukážete pri registrácii na BFSU a pri vybavovaní všetkých potrebných vstupných formalít.

POPLATKY

PROGRAM

STUPEŇ VZDELANIA

POPLATOK

REGISTRAČNÝ POPLATOK

Študijné Programy
Čínske Jazykové Programy

Bc

12 150 RMB/Semester

22 150 RMB/Rok

400 RMB


Mgr

27 000 RMB/Rok

800 RMB

Nečínske Jazykové Programy

Bc

26 000 RMB/Rok

800 RMB


Mgr

27 150 RMB/ Rok

800 RMB


Mgr. Na Fakulte Prekladateľstva A Tlmočníctva

30 000 RMB/ Rok

800 RMB


PhD

34 000 RMB/ Rok

800 RMB

Ďalšie Programy
Čínske Jazykové Programy

Pravidelný Kurz

11 150 RMB/Semester

21 150 RMB/Rok

400 RMB

WELCOME TO OUR BFSU

ONLINE REGISTRATION

it doesn't take a genius to start and also can become the best person

CLICK HERE

Adresa: No. 2 North Xisanhuan Road, Beijing, P. R. China 100089

ÚRAD PRE MEDZINÁRODNÚ VÝMENU A SPOLUPRÁCU

ÚRAD PRE KONFUCIOVE INŠTITÚTY

ÚRAD PRE ZÁLEŽITOSTI ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV

ÚRAD PRE VŠEOBECNÚ ADMINISTRATÍVU

Copyright@BFSU.Support by ITC