Beijing Foreign Studies University

ජාත්‍යන්තර ව්‍ාපාරකරණ පීඨය

ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරකරණ පීඨය2001දී ආරම්භ කරන ලද බෙයිජිං විදේශ භාෂා විශ්වවිද්‍යාලීය ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරකරණ පීඨය බෙයිජිං විදේශ භාෂා විශ්වවිද්‍යාලයේ විශාලතම පීඨයකි.එහි කුසලතා

සංවර්ධන පාඨමාලා සැලසුම් අතර ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිය,චීන–විදේශ සහයෝගිතා ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිය,ශාස්ත්‍රපති උපාධිය,දර්ශන විශාරද උපාධිය,විශේෂිත විෂය ශාස්ත්‍රපති උපාධිය,ද්විත්ව ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිය,ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරණ පුහුණුව යන පරාසයන් දක්වා විහිදී ඇත.දැනට පූර්ණ–කාලීන පාඨමාලා හා වැඩසටහන් යටතේ අභ්‍යන්තර සිසුන් දහස් ගණනක් සහභාගී වන අතර ලොව පුරා රටවල්50කින් පැමිණි400කට ආසන්න විදේශ සිසුන් පූර්ණ–කාලීනව ද,අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ විදේශ පදනම යටතේ සිසුන්200ක්ද අධ්‍යාපනය හදාරයි.

චීන ව්‍යාපාරික අධ්‍යාපනය ගෝලීයකරණයේ ක්‍රියාකාරී අනුග්‍රාහකයෙකු සේ ඉදිරියට ගෙනයාම හා සිසුන්ව දැනුමින් පෝෂණව කිරීමත් පර්යේෂණ සඳහා උද්යෝගිමත් කිරීමත්,ව්‍යාපාරික ප්‍රභූන් පිරිසක් ලෝකයට දායාද කිරීමත් ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයේ නව ප්‍රවණතාවයක් සඳහා ඔවුන් යොමු කරවීමත් ශක්තිමත් අභ්‍යන්තර ලෝක නායකයන් ගොඩනැගීමත් අපගේ අරමුණු වේ.සියලු කාර්ය්‍ය මණ්ඩලය,සිසුන් හා ආදි ශිෂ්‍යයන් විසින් ගන්නා ලද ප්‍රයත්නයෙන් අප විශ්වවිද්‍යාලය චීනයේ පලමු බහු–භාෂා ආයතනය,බහු–සංස්කෘතික,බහු–කලාපීය ගෝලීය ව්‍යාපාරික විශ්වවිද්‍යාලය බවට පත් වී ඇති අතර විවෘත දැක්මක් හා සමාජ වගකීම් සහිත අනාගත ව්‍යවසායකයන් පුහුණු කිරීම සඳහා ලෝකයේ වාණිජ ශිෂ්ඨාචාරය සමඟ චීනය සම්බන්ධ වී ඇත.

ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික පීඨය ඉගැන්වීම,පර්යේෂණ,සමාජ සේවා,ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා යන අංශ වලින් ජයග්‍රහණ මාලාවක් දිනාගෙන තිබේ. 2002දී ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරිකපීඨයේආර්ථික විද්‍යාව සහ කළමනාකරණ අධ්‍යයන කණ්ඩායම බෙයිජිං විදේශ භාෂා විශ්වවිද්‍යාලීය“211ව්‍යාපෘතිය”ලෙස නම්කර ඇත. 2007වසරේ දී අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සහ මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කළ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයන්ගේ“තත්ත්ව ව්‍යාපෘතිය”යටතේ“අන්තර්ජාතික ආර්ථික කළමනාකරණ හා කුසලතා පුහුණු පර්යේෂණ කලාපය“ලෙස අනුමත කරන ලදී. 2009දී අන්තර්ජාතික ආර්ථික කළමනාකරණ හා කුසලතා පුහුණු නම් ආදෘශ්‍යය වෙනස් කර“බෙයිජිං නාගරික ශික්ෂණවේදී ගෞරව සම්මානයෙන්”පිදුම් ලබන ලදී. 2012දී ආර්ථික කළමණාකරණ ඉගැන්වීම් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය“ජාතික ශ්‍රේණියේ පර්යේෂණ හා ඉගැන්වීම් ප්‍රතිපාදන මධ්‍යස්ථානය”ද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් ලෙස අනුමත කරන ලදී.මහාචාර්යවරුන් පස් දෙනෙක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ“නව වන සියවසේ කුසලතා වර්ධන වැඩසටහන”ලෙස තෝරා ගන්නා ලදී.

ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරිකපීඨයේ “ද්විත්ව පියාපත්”නමින් ගෝලීය අධ්‍යාපන උපාය මාර්ගයක් ක්‍රියාත්මක වේ.එය යුරෝපීය–ඇමරිකානු විශ්වවිද්‍යාල සහයෝගීතාව මත පදනම් වන අතර සීග්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වන නව ජාතික වෙළෙඳ ආර්ථීකය සහ චීනයේ විශ්වවිද්‍යාලවල ඇති විදේශ ආයෝජන සම්බන්ධතාවය එමඟින් පුළුල් වේ.ශාස්ත්‍රවේදී උපාධි හා ශාස්ත්‍රපති උපාධි සිසුන්ගේ අන්තර් දිරිදීමනා වැඩසටහන නිසා සිසුන් රට රටවල් වලට යෑමෙන් අධ්‍යාපන හුවමාරුවක් සිදුවන අතර සියලුම සිසුන් සඳහා විවිධාකාර ජාත්‍යන්තර හුවමාරු අවස්ථා උදා වී ඇත.ඒ සමඟ ම චීන රජය,ව්‍යාපාර,මූල්‍ය ආයතන හා බහුජාතික සමාගම් සමඟ ඉතා යහපත් සහයෝගී සබඳතාවන් ගොඩනඟාගෙන තිබේ.

ඉගැන්වීම්,පර්යේෂණ හෝ සමාජ සේවා,ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික පාසල් කුමක් වුවත් හැමවිටම අනුගමනය කරන සංකල්ප ලෙස:ගෝලීයකරණයේ දෘශ්ටිකෝණයකින් චීන ආර්ථිකය ප්‍රවර්ධනය කිරීම,චීන ආර්ථික කළමනාකරණ න්‍යාය නව්‍යකරණය සඳහා සහභාගි වීම කුසලතා සංවර්ධනය පුරුදු පුහුණු කිරීම පෙන්වා දිය හැකිය.මේ සඳහා වැඩපිළිවෙල සැකසීම බෙයිජිං භාෂා විශ්වවිද්‍යාලයටම විශේෂිත වූ ක්‍රමවේදයකට අනුව සිදුවන අතර එය චීනයේ ආර්ථික සංවර්ධනයේ දී ව්‍යාපාර පාසල් ගෝලීයකරණය සඳහා සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉටු කළ හැක.

ලිපිනය: නොම්බර2, ශී සන් හුවන් උතුරු මාවත, හයි දියෑන් දිස්ත්‍රික්කය, බෙයිජිං නගරය, චීනය, තැපැල් අංක 100089

ජාත්‍යන්තර හුවමාරු සහ සහයෝගීතා පිලිබඳ වැඩබලන කාර්යාලය

කොන්ෆියුසියස් ආයතනයේ වැඩබලන කාර්යාලය

විදේශීය ශිෂ්‍ය කාර්යාලය

විශ්ව විද්‍යාලයීය වැඩබලන කාර්යාලය

Copyright@BFSU.Support by ITC