UNIVERSITATEA DE STUDII

STRĂINE DIN BEIJING

Facultatea de Engleză Pentru Scopuri Specifice

发布时间:2019-05-21

Facultatea de Engleză Pentru Scopuri Specifice a fost înființată în 2008. Ariile de specialitate ale facultății sunt educația şi cercetarea, educația fiind domeniul de bază. Facultatea oferă programe secundare pentru studenții si masteranzii din cadrul altor departamente ale căror specializare nu este limba engleză, programe de predare a limbii engleze în universități și studii de cercetare în predarea limbii engleze pentru scopuri specifice. Ideologia facultății are ca bază conceptul de „consolidare” și drept scop dezvoltarea învățământului în limba engleză.

Facultatea de Engleză Pentru Scopuri Specifice are în prezent aproximativ 2000 de studenți înscriși la studii de licență cu specializare dublă, la cursurile de limba engleză și la cele de predare a limbii engleze şi în jur de 500 masteranzi și doctoranzi. Din septembrie 2016 facultatea va admite studenți pentru programe de masterat în traduceri şi interpretariat (MTI).

Filozofia adoptată de facultate pentru a cultiva talente este: clase mici, punerea în practică a teoriei, studiul individual, accentul pe punctele forte, perspectivă internațională, patriotism, extinderea conținutului educațional, promovarea dezvoltării echilibrate. Facultatea nu oferă doar cursuri de ascultare, vorbire, citire, compunere și traduceri, ci şi alte patru cursuri de specialitate, și anume: comunicare interculturală, limba engleză pentru scopuri specifice, limbă și traducere, literatură și cultură.

Personalul facultății numără 52 de peroane, dintre care 50 de profesori cu normă întreagă. Dintre cadrele didactice, 3 sunt profesori, 15 sunt conferențiari și 15 dețin titlul de doctor.

Facultatea de Engleză pentru Scopuri Specifice are un proiect de cooperare cu Colegiul Skagit Valley din Washington, iar în fiecare an cele două părți își fac vizite academice. În momentul de față, cooperarea și schimbul cultural sunt în plină dezvoltare, facultatea având parteneriate cu Universitatea din Kansas și Universitatea din Cambridge.

Republica Populară Chineză, Beijing, Districtul Haidian, Centura Nr.3, Nr.2, Cod poştal:100089

Copyright@BFSU.Support by ITC