UNIVERSITATEA DE STUDII

STRĂINE DIN BEIJING

Facultatea de Limba şi Literatura Chineză

发布时间:2019-05-21

Facultatea de Limba și Literatura Chineză are o istorie de 60 de ani. În prezent, departamentul de pedagogie are o secție de chineză, o secție de limbi străine și centrul de instruire in limba chineză. Departamentul de chineză se ocupă de managementul programului de studiu al studenților și masteranzilor chinezi, departamentul de limbi străine se ocupă de studenții străini, iar centrul de instruire în limba chineză de managementul programei studenților străini, care nu sunt înrolaţi într-o formă institutionalizată de învăţământ superior. Totodată, facultatea se implică în managementul Centrului Han Ban cu scopul de a „Globaliza promovarea Limbii Chineze”, împreună cu 21 Instituții Confucius Bei Wai și 10 alte instituții de limba chineză din străinătate.

Disciplinele din programa facultății sunt complexe, experiența profesorilor este bogată, iar caracteristicile stilului propriu de activitate sunt unice. Mai mult de atât, profesorii sunt buni specialiști și meticuloși. Dintre aceştia, 65 sunt cu normă întreagă, 32 dețin titluri înalte, iar 32 dețin titlul de doctor.  Numărul de studenți la studii străine și chineze este de 1500, dintre care 500 sunt studenți chinezi, iar restul de 1000 provin din mai mult de 40 de țări și regiuni diferite.

În prezent, facultatea oferă două specializări de studii de licență, și anume Limba și Literatura Chineză și Predarea Limbii Chineze ca Limbă Străină.  Specializarea anului întâi de studiu – Limbă și Literatură Chineză – este deja autorizată. Alte specializări includ: lingvistică aplicată, literatură comparată (literatură chineză cu literatură străină), literatură chineză antică, 5 masterate în predarea limbii chineze ca și limbă străină, studiu comparativ al culturilor internaționale cu literatura, două doctorate în predarea limbii chineze ca limbă străină, iar doctoratul în studiu comparativ al culturilor internaționale cu literatura aparține programului Disciplinelor-Cheie din Beijing. Specializările facultății sunt deschise noilor studenți.

Facultatea este specializată în limba și literatura chineză. Nivel ridicat de limbi străine, modelul complex, globalizarea talentelor, toate aceste trei repezintă scopul facultății, care a devenit modelul său unic de cultivare a talentelor. Prin intermediul facultății, studenții chinezi și străini se adună și au oportunitatea de a comunica deschis, iar cultura chineză se îmbină cu cea străină, prin urmare se creeaza un mediu internațional de învăţare colaborativă.

Facultatea se dedică în întregime cercetării, a înființat proiecte de cercetare și o bază de cercetare postuniversitară. De asemenea, a înființat un forum în limba chineză dedicat masteranzilor chinezi și japonezi, a organizat un simpozion pentru absolvenți, iar experţi în sinologie, respectiv în culturi şi civilizaţii străine sunt în mod frecvent invitati pentru a ține prelegeri şi cursuri în cadrul facultății. Atmosfera plăcută în cercetare a adus rezultate pe măsură.

Departamentul de cercetare a facultății cuprinde: Centrul de Informații privind Predarea Limbii Chineze ca Limbă Straina și Centrul de Studii Comparative privind Cultura si Literatura. Printre publicațiile științifice ale facultăţii se numără „Predarea Limbii Chineze ca Limbă Străină” și „Colecții Științifice Umaniste”. Facultatea organizează și examene de limba chineză, cum ar fi Examen de „Nivel Limba Chineză” , „Examen Oral de Limba Chineză” (HSK, HSKK) și „Certificat de Profesor Internațional de Limbă Chineză”.

Republica Populară Chineză, Beijing, Districtul Haidian, Centura Nr.3, Nr.2, Cod poştal:100089

Copyright@BFSU.Support by ITC