UNIVERSITATEA DE STUDII

STRĂINE DIN BEIJING

Facultatea de Engleză şi Studii Internaţionale

发布时间:2019-05-21

Facultatea de Engleză şi Studii Internaţionale are două departamente: Departamentul de Limbă şi Literatură Engleză şi Departamentul de Traduceri şi Interpretariat. Facultatea este autorizată să ofere programe de doctorat în Limba Engleză şi în Traduceri şi programe-cheie la nivel naţional, vizând Limba şi Literatura Engleză. Facultatea este dedicată instruirii studenţilor conform celor mai înalte standarde, oferta curriculară cuprinzând discipline considerate cele mai bune la nivel naţional şi recunoscute pe plan internaţional.

Scopul programelor de licenţă oferite de Facultatea de Engleză şi Studii Internaţionale este formarea studenţilor în sensul unui nivel cât mai bun de stăpânire a limbii engleze, achiziţionarea unui bagaj de cunoştinţe bogat, formarea unei viziuni internaţionale, a unei conduite adecvate cu privire la studiu şi la capacitatea de a învăţa, de a avea o gândire critică, de a crea şi de a coopera. Scopul programelor de masterat este de a forma studenţi ce stăpânesc competenţe excelente de limba engleză, capacităţi de cercetare independentă şi spirit de inovare, viziune academică şi cunoştinţe de specialitate în ştiinţele umaniste. În momentul de faţă, facultatea are 599 de studenţi înscrişi la programele de licenţă, 381 de studenţi înscrişi la programele de masterat şi 87 de studenţi înscrişi la programele de doctorat.

Facultatea de Engleză şi Studii Internaţionale pune un accent sporit pe schimburile interculturale şi pe comunicare. De aceea universitatea s-a implicat în derularea a nenumărate schimburi de experienţă, pograme de studiu pe termen scurt, tabere de vară şi parteneriate pe termen lung cu 30 de universităţi din Anglia, America, Australia, Canada, Singapore şi alte ţări. Printre acestea se numără Universitatea Lancaster, Universitatea Columbia, Universitatea din Adelaide, Universitatea din Toronto, Universitatea din Auckland ş.a. Facultatea acceptă, de asemenea, studenţi străini, pentru a urma programe de studii universitare şi pentru a învăţa împreună cu studenţii chinezi, aplicând astfel principiile unei viziuni deschise, ale unei educaţii internaţionale.

De la înfiinţarea sa în 1944, Facultatea de Engleză şi Studii Internaţionale a contribuit la formarea unui număr mare de profesionişti în diplomaţie, comerţ exterior, finanţe, mass-media, predarea limbii engleze şi traduceri. Printre absolvenţii facultăţii se numără Li Zhaoxing, Sun Zhenyu, Zhang Yesui, Fu Ying, Jin Liqun, Zhang, Yang Lan, Xu Gehui, Sun Ning şi alte personalităţi cu nume sonore în domeniile în care au activat. În prezent, absolvenţii Facultăţii de Engleză şi Studii Internaţionale lucrează în ministere centrale şi mari întreprinderi de stat, corporaţii multinaţionale, instituţii mass-media binecunoscute, departamentul de comerţ exterior, instituţii culturale şi de învăţământ, edituri, birouri de avocatură, firme de contabilitate etc. De asemenea, în fiecare an, mai mult de 30% dintre absolvenţi îşi continuă studiile de masterat şi doctorat la universităţi de elită precum Oxford şi Harvard.

În prezent, personalul facultăţii este format din 96 de cadre didactice, dintre care 87 cu normă întreagă. Din totalul de cadre didactice, 27 sunt profesori universitari, iar 28 sunt conferenţiari. 66 sunt deţinători ai unei diplome de doctorat. Personalul bine pregătit, cu o experienţă bogată şi manifestând devotament în carieră a adus o bună reputaţie facultăţii şi a devenit totodată un bun exemplu pentru facultăţile şi departamentele de predare a limbii engleze din întreaga Chină.

Republica Populară Chineză, Beijing, Districtul Haidian, Centura Nr.3, Nr.2, Cod poştal:100089

Copyright@BFSU.Support by ITC