UNIVERSITATEA DE STUDII

STRĂINE DIN BEIJING

SCURTĂ INTRODUCERE

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR

În cadrul Universităţii de Studii Străine din Beijing, anul universitar este structurat în două semestre, în semestrul de toamnă având loc deschidereaanului universitar. De obicei primul semestru începe în septembrie şi se încheie în luna ianuarie a anului următor.Semestrul de primăvarăîncepela sfârşitul lunii februarie şi se încheie în luna iulie. În fiecare an există două vacanţe, de iarnăşi de vară; vacanţa de vară durează două luni ( iulie şi august) în timp ce vacanţa de iarnă, în care esteinclusă vacanţa de Anul Nou, durează aproximativ 4 săptămâni. Pe parcursul acestor vacanţe universitatea organizează cursuri de limba chineză.

CALIFICĂARI ACADEMICE

1.Programele de studii de licenţă durează 4 ani; după finalizarea programului de licenţăşi susţinerea lucrării de licenţă se poate obţine un certificat de absolvire. Diploma de licenţă va fi acordată celor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de programul de studii universitare de licenţă.

2.Programele de studii de master durează 2 sau 3 ani, în funcţie de specializare.Certificatul de absolvire şi diploma de master vor fi acordate în urma îndeplinirii următoarelor condiţii: studiul împreună cu studenţii chinezi, obţinerea numărului de credite necesare, finalizarea şi susţinerea lucrării de disertaţie.

3.Programele de studii universitare de doctorat durează 3 ani. Certificatul de absolvire şi diploma de doctorat vor fi acordate în urma obţinerii numărului necesar de credite, în funcţie de rezultatele cercetăriiși în urma finalizării şi susţinerii tezei de doctorat.

ALTE PROGRAME DE STUDIIÎNVĂŢȚĂMÂNT VOCAŢȚIONAL

1.Cursuri regulate::

urata studiilor: jumătate de an până la un an, se poate aplica pentru prelungirea studiilor în funcţie de situaţia studentului. Conform regulilor, studenţii care studiază limba chineză sau care aparţin altor specializări vor obţine diplomă de încheierea studiilor după terminarea acestora şi trecerea tuturor examenelor.

  1. Studii de scurtă durată:

În prezent singurul program de studii de scurtă durată este cel de limbă chineză. Acest curs este destinat studenţilor care doresc să studieze limba şi cultura chineză. Programul este pe durata vacanţei de vară și constă în 8, 4, 3 şedinţe săptămânale; pe durata vacanţei de iarnă programul constă în 4 şedinţe pe săptămână (frecvenţa cursurilor depinde de situaţia înscrierilor). Cursurile vor avea loc de luni până vineri;de dimineaţă se predă limba chineză, iar după-masă, cultura chineză. De asemenea, lunea se vor organiza activităţi de vizitare a Beijing-ului. Studenţii vor primi carnetul de student străin al Universităţii de Studii Străine din Beijing după ce vor fi admişi. iar după absolvirea cursurilor vor primi certificate de încheierea studiilor.

DESFĂŞȘURAREA ÎNSCRIERILOR ŞȘI A ADMITERII

1.Înscrieri:

Durată:pentru semestrul de toamnă înscrierile vor avea loc din mijlocul lunii aprilie până la începutul luniiiunie; pentru semestrul de primăvară, înscrierile vor începe din mijlocul lunii octombrie până la începutul lunii ianuarie. Studenţii se vor putea înscrie pe site-ul official al facultăţii (http://study.bfsu.edu.cn) , iar în acelaşi timp vor trebui să ataşeze copie după paşaport şi alte documente necesare înscrierii. În această perioadă, universitatea va verifica documentele trimise pentru înscrieri, iar studenţii vor fi anunţaţi la timp când să îndosarieze documentele. Vor fi organizate examene obligatorii. Vă puteţi conecta în orice moment pe site pentru a verifica stadiul desfăşurarea înscrierilor.

2.Admitere: Dacă aţi fost admis, vă vom trimite la timp scrisoarea de admitere, formularul de înscriere pentru viză (JW202), o scrisoare către toţi studenţii admişi şi alte documente relevante pentru admitere. După admitere, toate documentele trebuie să fie trimise în decursul a 4 sau 5 săptămâni.

CAZAREA LA ÎN USSB

Universitatea de Studii Straine din Beijing pune la dispoziţie studenţilor străini condiţii de cazare diferite,în funcţie de gradul de confort.

Dacă pe parcursul perioadei de studiu nu locuiţi în campus, trebuie să contactaţi centrul de cazare înainte de înscriere sş să mergeţi, însoţit de proprietarul locuinţei unde veţi fi cazat, la secţia de poliţie locală pentru a se emite dovada de cazare. Pe baza dovezii eliberate de secţia de poliţie puteţi începe procedurile de admitere şi formalităţile pentru viză.

TAXE

SPECIALIZARE

PROGRAMA ACADEMICĂ

TAXA DE ŞCOLARIZARE

TAXA DE ÎNSCRIERE

Învăţământ Superior
Specializarea Limba Chineză

Student

12150yuani/Semestru

22150 Yuani/An Universitar

400 Yuani


Doctorand, Masterand

27000 Yuani/An Universitar

800 Yuani

Specializări Fără Predarea Limbii Chineze

Student

26000 Yuani/An Universitar

800 Yuani


Doctorand, Masterand

27150 Yuani/An Universitar

800 Yuani


Institutul De Traduceri Avansate, Doctorat Şi Masterat

30000 Yuani/An Universitar

800 Yuani


Doctorand, Masterand

34000 Yuani/ An Universitar

800 Yuani

Învăţământ Vocaţional
Specializarea Limba Chineză

Student

11150 Yuani/Semestru

21150yuani/An Universitar

400 Yuani

WELCOME TO OUR BFSU

ONLINE REGISTRATION

it doesn't take a genius to start and also can become the best person

CLICK HERE

Republica Populară Chineză, Beijing, Districtul Haidian, Centura Nr.3, Nr.2, Cod poştal:100089

Copyright@BFSU.Support by ITC