Beijing Foreign

Studies University

Ceremonia posłania wolontariuszy na Zimowe Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie 2022 r. w Pekinie odbyła się na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych

发布时间:2022-01-19

18 stycznia 2022 r. ceremonia posłania wolontariuszy na Zimowe Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie 2022 r. w Pekinie oraz ceremonia świadczenia usług imprezowych w Centrum Wielojęzycznej Obsługi Infolinijnej odbyły się na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych. Zastępca dyrektora Działu Kontaktów Międzynarodowych Komitetu Organizacyjnego Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie Wan Xuejun, sekretarz komitetu partyjnego PUJO Wang Dinghua, zastępca sekretarza komitetu partyjnego, rektor PUJO Yang Dan, zastępca sekretarza komitetu partyjnego Su Dapeng, stały członek komitetu partyjnego, prorektor Ding Hao wzięli udział w ceremonii.

Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich PUJO wysłał ponad 900 profesjonalnych i wykwalifikowanych wolontariuszy na świadczenie usług imprezowych. W imieniu uczelni sekretarz komitetu partyjnego Wang Dinghua wręczył flagę Głównej Drużynie Wolontariuszy Zimowych Igrzysk Olimpijskich z PUJO, co symbolizuje, że praca wolontariuszy się rozpoczęła.

Podczas zbliżających się Zimowych Igrzysk Olimpijskich Centrum Wielojęzycznej Obsługi Infolinijnej zapewnia usługi tłumaczeniowe w 21 językach. Wan Xuejun, Yang Dan oraz przedstawiciele nauczycieli i studentów wspólnie uruchomili program świadczenia usług imprezowych w Centrum Wielojęzycznej Obsługi Infolinijnej.

Wan Xuejun wyraził podziękowania dla wszystkich nauczycieli i studentów świadczących usługi na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, ustalając dwa konkretne wymagania dla nauczycieli i studentów zabierających się do roboty, tj. pełna odpowiedzialność za wykonywanie swojej misji oraz pełne wykorzystanie swoich kluczowych kompetencji. Zastępca sekretarza określił swoje oczekiwania wobec wolontariuszy: po pierwsze, odziedziczenie ducha wolontariatu i pokazanie odpowiedzialności i odwagi; po drugie, ścisłe przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz okazywanie patriotyzmu; po trzecie, przedstawienie nowoczesnych Chin w odpowiedni sposób oraz pokazanie wizji globalnej. W imieniu uczelni prorektor Ding Hao rozdał zasoby materialne przedstawicielom wolontariuszy.

Przedstawiciel nauczycieli-wolontariuszy Guan Bo, przedstawiciel wolontariuszy w zamkniętym okręgu Ye Wenxiaoyu oraz przedstawiciele rodziców wolontariuszy wyrażyli swoje uczucia i złożyli piękne życzenia w swoich przemówieniach lub w filmikach.


tłum. Zhu Yilu

2 West Third Ring Road,100089 Beijing, China

Copyright@BFSU.Support by ITC