Beijing Foreign

Studies University

Dziesięciolecie Powstania Centrum Studiów Polskich PUJO oraz Międzynarodowe Seminarium Współczesnych Studiów Polskich

发布时间:2021-12-15

10 grudnia br. w ramach obchodów Dziesięciolecia Powstania Centrum Studiów Polskich PUJO odbyło się Międzynarodowe Seminarium Naukowe Współczesnych Studiów Polskich w formie zdalnej. Prof. Zhao Gang, prorektor PUJO, dyrektor Centrum Studiów Polskich, Jego Ekscelencja Wojciech Zajączkowski, Ambasador RP w Pekinie oraz prof. dr hab. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wzięli udział w ceremonii otwarcia konferencji.

53C1E

Prorektor Zhao Gang serdecznie podziękował wszystkim przybyłym gościom z różnych środowisk społecznych, którzy zadbali o Centrum, udzielając mu wszechstronnego wsparcia w trakcie rozwoju. Szczególnie odnotował osiągnięcia Centrum z ostatnich dziesięciu lat w zakresie badań naukowych, kształcenia talentów, wymiany kulturalnej i kadrowej oraz obsługi społecznej. Prof. Zhao Gang podkreślił, że ostatnie dziesięć lat, to okres wzmacniania stabilnych stosunków partnerskich między Chinami a Polską. Wspólnymi siłami obie strony pokonały różnego rodzaju trudności, prowadziły owocną współpracę w ramach inicjatywy „Pasa i Szlaku” oraz mechanizmu współpracy między Chinami a krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Centrum będzie mogło osiągać dalsze postępy na tej podstawie, ustanawiać nowy standard w kształceniu talentów o globalnym horyzoncie oraz otwierać nowy rozdział na rzecz rozwoju wszechstronnego partnerstwa strategicznego między Chinami a Polską. PUJO nieustannie prowadzi aktywne działanie wraz z partnerskimi uczelniami polskimi na temat wspierania rozwoju Centrum Studiów Polskich, stymuluje dalszy i stabilny postęp Centrum, aby w pełni odgrywać rolę platformy, przyczynia się do wzajemnego uczenia się w obszarze cywilizacji i kultury, wzmacnia wzajemne zrozumienie między narodami obu krajów oraz kontynuuje tradycyjną więź przyjaźni między oboma krajami.  

29080

Ambasador RP Wojciech Zajączkowski gorąco pogratulował zebranym z okazji Dziesięciolecia Powstania Centrum Studiów Polskich PUJO, wysoko ocenił osiągnięcia Polonistyki w dydaktyce języka polskiego, przekładzie literatury polskiej oraz kształceniu zaawansowanych talentów. Ambasador podkreślał, że język i literatura stanowią solidną podstawę do poznania kultur i społeczeństw innych państw. Według wymagań odzwierciedlanych przez wszechstronne partnerstwo strategiczne między Chinami a Polską, powinniśmy prowadzić rozległe badania w polskiej historii, gospodarce, społeczeństwie i kulturze. Tradycje badań literackich tkwiące w Polonistyce PUJO stanowią element uzupełniający do nowo powstającego kierunku studiów polskich i na odwrót, obie tendencje wzajemnie na siebie oddziałują. Centrum Studiów Polskich PUJO od dawna odgrywa wiodącą rolę w zakresie badań naukowych. Studia polskie posiadają niezwykle ważne znaczenie dla wzmacniania współpracy chińsko-polskiej w dziedzinie polityki, gospodarki i kultury. Ambasador wyraził nadzieję, że obie strony będą mogły działać wspólnie na rzecz dalszej budowy Centrum, inicjując podwyższony poziom współpracy.

45EC9

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. dr hab. Ryszard Koziołek złożył gratulacje z okazji Dziesięciolecia Powstania Centrum Studiów Polskich PUJO, w pełni potwierdził sukcesy osiągnięte przez Centrum w ciągu minionych dziesięciu latach. Rektor odnotował, że PUJO utrzymuje wieloletnią przyjaźń z Uniwersytetem Śląskim. W ostatnich latach, obie strony korzystają z platformy dostarczanej przez Centrum Studiów Polskich, prowadzą różnorodną współpracę praktyczną, osiągają również wymierne efekty. Rektor UŚ wyraził przekonanie, że współpraca między PUJO a polskimi uczelniami osiągnie w przyszłości dalsze postępy.

3298B

Prof. Liu Zuokui, zastępca dyrektora Instytutu Studiów Europejskich Chińskiej Akademii Nauk oraz prof. dr hab. Zdzisław Mach z Instytutu Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wygłosili przemówienia programowe kolejno na tematy „Współpracy między Polską, Chinami oraz krajami Europy Środkowo-Wschodniej” i „Zmian poglądów i wartościowań zachodzących w polskim społeczeństwie: konflikty między tradycyjnym nacjonalizmem a liberalizmem europejskim”. Zaczynając od polskiej tradycji dyplomatycznej, prof. Liu Zuokui przedstawił zasadnicze strategie podjęte przez Polskę na tle całej Europy, analizował pozycję Polski we współpracy między Chinami a krajami Europy Środkowo-Wschodniej, nastawienia społeczeństwa polskiego wobec tych działań oraz perspektywy dalszej współpracy. Prof. Liu Zuokui podkreślał, że współpraca między Chinami a krajami Europy Środkowo-Wschodniej posiada ogromny potencjał i witalność. Obie strony powinny rozsądnie zarządzać swoimi oczekiwaniami wobec efektów współpracy. Na tle głębokich zmian na skalę całego świata, Chiny i Polska dzielą ze sobą podobne dążenia w transformacji przemysłowej, energii przyjaznej dla środowiska itd., dlatego współpraca między oboma krajami ma ogromną przestrzeń rozwoju.

Prof. Zdzisław Mach natomiast, czujnym okiem polskiego politologa, analizował konflikty i spory między tradycyjnym systemem wartości Polaków i europejskim liberalizmem. Według prof. Macha, przystąpienie do Unii Europejskiej oznaczało zaakceptowanie europejskiego liberalizmu i systemu wartości przez społeczeństwo polskie, jednak w rzeczywistości większość ludzi nadal zachowuje tradycyjne poglądy i konserwatywną aksjologię. Obecnie społeczeństwo polskie dzieli się na dwie różne grupy, inteligenci w miastach popierają jednolitą Unię, jednak mieszkańcy wsi sceptycznie podchodzą do zasad liberalizmu europejskiemu. Politolog podkreślił, że obecnie Polska stoi w obliczu konfliktów między zamkniętym społeczeństwem, które oparte jest na tradycyjnych wartościach narodowych a otwartym społeczeństwem, które kieruje się liberalnymi koncepcjami.

Eksperci i naukowcy z dziedzin polityki, ekonomii, literatury, edukacji oraz dziennikarstwa przeprowadzili konstruktywną dyskusję na różne tematy, m.in. badania nad zmianami w polskiej polityce, ekonomii i społeczeństwie, kulturowe i literackie badania polonistyczne oraz polonoznawcze, kształcenie talentów w zakresie studiów polskich na poziomie zaawansowanym, wymianę i współpracę w dziedzinie szkolnictwa wyższego między Polską i Chinami. Koncentrując się na pandemii COVID-19, wielu ekspertów omówiło kwestie wymiany kulturowej i kadrowej między Chinami a Polską oraz rozwoju kultury w dobie pandemii.

Na seminarium wysłuchano sprawozdania z działalności Centrum z ostatnich 10 lat oraz prognoz i planów rozwoju na dalsze lata, które zostało wygłoszone przez Panią Kierownik Katedry Języka Polskiego Wydziału Języków i Kultur Europejskich PUJO prof. nadzw. dr Li Yinan. Władze Wydziału Języków i Kultur Europejskich wzięły udział w wydarzeniu, w sumie ponad 40 ekspertów i naukowców uczestniczyło w seminarium.

Centrum Studiów Polskich PUJO powstało w grudniu 2011 roku, ówczesny prezydent Bronisław Komorowski odsłonił tablicę Centrum wraz z wiceminstrem ds. Edukacji Hao Ping. Przez ostatnie dziesięć lat, wraz z rozwojem stosunków chińsko-polskich, Centrum z całych sił prowadziło wielowymiarowe studia polskie, zapewniając silne akademickie wsparcie dla chińsko-polskiej współpracy w wielu dziedzinach, co przełożyło się na wiele ważnych i doniosłych osiągnięć.


Lista prelegentów i tytułów wystąpień

Przemówienia programowe

Polska i współpraca między Chinami a krajami Europy Środkowo-Wschodniej

prof. Liu Zuokui

Zastępca Dyrektora Instytutu Studiów Europejskich Chińskiej Akademii Nauk Społecznych

Zmiany poglądów i wartościowań zachodzące w polskim społeczeństwie: konflikty między tradycyjnym nacjonalizmem a liberalizmem europejskim

prof. dr hab. Zdzisław Mach

Instytut Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Zagadnienie: Badania nad zmianami w polskiej polityce, ekonomii i społeczeństwie

Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego RP

prof. Kong Tianping

Instytut Studiów Europejskich Chińskiej Akademii Nauk Społecznych

Perspektywy rozwoju kulturalnego i wymiany kadrowej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w dobie globalnej pandemii

prof. Mao Yinhui

Prodziekan Wydziału Języków i Kultur Zachodnich Kantońskiego Uniwersytetu Spraw Międzynarodowych

Podnoszenie jakości badań nad sprawami polskimi: wymiary i znaczenia

prof. Zhu Xiaozhong

Instytut Studiów Rosji, Europy Wschodniej i Azji Środkowej Chińskiej Akademii Nauk Społecznych

Historyczne uwarunkowania stosunków polsko-chińskich

prof. UŁ dr hab. Dominik Mierzejewski

Katedra Studiów Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego

Ludność Polski i tendencje emigracji po przemianach w Europie Środkowo-Wschodniej

prof. Wang Xiaoju

Kierownik Katedry Studiów Historii Rosji i Azji Środkowej Instytutu Historii Świata Chińskiej Akademii Nauk Społecznych

Instytut Konfucjusza i wymiany kulturalne między Chinami a Polską – na przykładzie Instytutu Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim

prof. Huang Lifu

Instytut Historii Świata Chińskiej Akademii Nauk Społecznych

Zagadnienie: Badania nad zmianami w polskiej polityce, ekonomii i społeczeństwie

Wyzwania napotkane przez diasporę chińską w Polsce

dr Joanna Wardęga

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zaniedbana grupa: rozwój chińskich biznesmenów w Polsce i ich trudy w procesie przemiany – badania terenowe oparte na badaniach we warszawskim Chinatown

dr Wang Hongyi

Centrum Studiów Europy Środkowo-Wschodniej Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych

Wstępna analiza postaw polskich mediów wobec Chin w okresie post-pandemicznym – z radiem TOK FM jako przykład

prof. Yang Chen

Chińskie Radio Międzynarodowe

Zmiana postaw społeczeństwa polskiego wobec Chin po wybuchu pandemii koronawirusa

mgr Chen Siyang

Instytut Studiów Europejskich Chińskiej Akademii Nauk Społecznych

Zagadnienie: Kształcenie talentów w zakresie studiów polskich na poziomie zaawansowanym/ Wymiana i współpraca w dziedzinie szkolnictwa wyższego między Polską i Chinami

Doświadczenia i wyzwania we współpracy dydaktycznej między Chinami a Polską (innowacyjne metody dydaktyczne w przyszłości)

prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk, dr Małgorzata Pohl-Michałek

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Współpraca i wymiana w zakresie edukacji między Chinami a Polską – z punktu widzenia współpracy lokalnej na przykładzie prowincji Syczuan

dr Yuan Hang

prof. nadzw., Zastępca Dyrektora Centrum Studiów Polskich i Wschodnio-Środkowej Europy Uniwersytetu Syczuańskiego

Student jako klient, współpracownik i współtwórca Studiów Sinologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

prof. dr hab. Łukasz Gacek

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Kultura – więź przyjaźni między Chinami a Polską

Du Jing

dziennikarka, Zastępca Sekretarza Instytutu Badań nad Dodatkami do Gazety w Chinach

Adaptacja i zmiany jako główne narzędzia w komunikacji biznesowej nie tylko w Chinach

dr Małgorzata Osińska

Allegro.pl

Obecna sytuacja wymiany edukacyjnej między Chinami a Polską i refleksja na ten temat

mgr He Juan

Pekiński Uniwersytet Języków Obcych, Katedra Języka Polskiego

Nauczanie języka polskiego jako narzędzia służące dyplomacji publicznej

dr Piotr Kajak

Zastępca Dyrektora Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego

Zagadnienie: Kulturowe i literackie badania polonistyczne oraz polonoznawcze

Ruch podnoszący mentalność w filmie „Podwójne życie Weroniki”

prof. Zhang Xiaodong

Zastępca Dyrektora Centrum Studiów Rosyjskich Uniwersytetu Pedagogicznego w Pekinie

Świadomość polska albo Pamięć podzielona

prof. dr hab. Mieczysław Dąbrowski

Uniwersytet Warszawski

Stare klepsydry zawsze spieszą. Trzy lektury „Szwów" Olgi Tokarczuk

prof. UJ, dr hab. Mateusz Skucha

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Językowy świat Doroty Masłowskiej na przykładzie dramatu „Między nami dobrze jest”

mgr Mao Rui

Szanghajski Uniwersytet Studiów Międzynarodowych

Styl w późniejszym okresie twórczości muzycznej K. Szymanowskiego

dr Pan Lan

prof. nadzw. Centralnego Konserwatorium Muzycznego w Pekinie
2 West Third Ring Road,100089 Beijing, China

Copyright@BFSU.Support by ITC