Beijing Foreign

Studies University

WSTĘP

发布时间:2019-05-16

SYSTEM SZKOLENIA I PODZIAŁ SEMESTRALNY

Każdy rok akademicki na PUJO dzieli się na semestr zimowy i semestr letni.Semestr zimowy jest początkiem roku akademickiego i zazwyczaj rozpoczyna się początkiem września i kończy w połowie stycznia następnego roku.Semestr letni zazwyczaj rozpoczyna się końcem lutego i kończy w połowie lipca.W każdym roku akademickim przewidziane są ferie zimowe oraz wakacje letnie. Wakacje letnie trwają zazwyczaj 2 miesiące (lipiec, sierpień).Ferie zimowe trwają krócej, zazwyczaj ok. 4 tygodni i połączone są z obchodami Chińskiego Nowego Roku.Podczas wakacji letnich i ferii zimowych uczelnia organizuje krótkoterminowe kursy języka chińskiego.

KSZTAŁCENIE DYPLOMOWE

  1. Program studiów I stopnia trwa 4 lata. Po wypełnieniu treści programowej i obronie pracy licencjackiej uzyskuje się dyplom ukończenia studiów I stopnia oraz tytuł licencjata.

  2. Program studiów II stopnia trwa 2 lub 3 lata, w zależności od specjalizacji.Po uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów kredytowych i obronie pracy magisterskiej uzyskuje się dyplom ukończenia studiów II stopnia oraz tytuł magistra.

  3. Program studiów III stopnia trwa 3 lata. Po uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów kredytowych, osiągnięciu wyników badań naukowych i obronie pracy doktorskiej uzyskuje się dyplom ukończenia studiów II stopnia oraz tytuł doktora.

KSZTAŁCENIE POZA-DYPLOMOWE

  1. Uczestnicy kursów językowych: program kształcenia trwa od pół roku do roku. W szczególnych przypadkach okres kształcenia można przedłużyć.Zgodnie z systemem nauczania języka chińskiego lub innych kursów, program kształcenia kończy się egzaminami końcowymi i uzyskaniem certyfikatu.

  2. Studenci kursów krótkoterminowych: obecnie oferowane są wyłącznie krótkoterminowe kursy języka chińskiego.Kursy krótkoterminowe stworzone są z myślą o studentach zagranicznych, którzy chcą nauczyć się języka i poznać kulturę chińską w czasie swojego pobytu w Chinach.Zazwyczaj w okresie wakacji letnich odbywają się kursy 8-tygodniowe, 4-tygodniowe i 3-tygodniowe, natomiast w okresie ferii zimowych kurs trwa 4 tygodnie (w zależności od rekrutacji).Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Przed południem przeprowadzane są zajęcia z języka chińskiego, a po południu zajęcia z kultury chińskiej. Ponadto, raz w tygodniu organizowane są wycieczki po zabytkach Pekinu.Studenci uczestniczący w kursach otrzymują legitymację studencką Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych, a po zakończeniu kursu uzyskują certyfikat PUJO.

REJESTRACJA ONLINE

http://study.bfsu.edu.cn/

O ZAKWATEROWANIU

Pekiński Uniwersytet Języków Obcych oferuje do wyboru różne warunki zakwaterowania dla studentów zagranicznych.

Jeśli w trakcie studiów Twoje zakwaterowanie znajduje się poza kampusem uniwersyteckim, należy wcześniej skontaktować się z jednostką kwaterującą na kampusie, a następnie udać się z właścicielem mieszkania do najbliższego posterunku policji w celu uzyskania certyfikatu zameldowania.Certyfikat zameldowania z posterunku policji jest niezbędny do przeprowadzenia formalności wizowych.

OPŁATA ZA STUDIA

STOPIEŃ

CZESNE

OPŁATA REKRUTACYJNA

Kształcenie Dyplomowe
Język Chiński

Studia I Stopnia

12150 RMB/Semestr

22150 RMB/Rok Akademicki

400 RMB


Studia II Stopnia

27000 RMB/Rok Akademicki

800 RMB

Inne Kierunki

Studia I Stopnia

26000 RMB/Rok Akademicki

800 RMB


Studia II Stopnia

27150 RMB/Rok Akademicki

800 RMB


Studia II Stopnia Instytutu Translatoryki I Przekładu

30000 RMB/Rok Akademicki

800 RMB


Studia III Stopnia

34000 RMB/Rok Akademicki

800 RMB

Kształcenie Poza-Dyplomowe
Język Chiński

Uczestnicy Kursów Językowych

11150 RMB/Semestr

21150 RMB/Rok Akademicki

400 RMB

WELCOME TO OUR BFSU

ONLINE REGISTRATION

it doesn't take a genius to start and also can become the best person

CLICK HERE

2 West Third Ring Road,100089 Beijing, China

Copyright@BFSU.Support by ITC