Beijing Foreign

Studies University

Fakultet for marxisme

发布时间:2019-05-30

Fakultet for marxisme ved BFSU er nesten 30 år gammel. Det startet opprinnelig som Institutt for samfunnsvitenskap. Det ble omdøpt til Institutt for filosofi og samfunnsvitenskap i 2007 og fikk sitt nåværende navn i juni 2014.

Fakultetet består av 5 kontorer, 4 forskningssentre og et administrativt kontor. Vi tilbyr de obligatoriske kurs som alle studenter ved BFSU må ta i valgfag samt i politiske studier for studenter, masterstudenter og doktorgradsstudenter. Vi forsker også på marxismerelaterte studier. I tillegg tilbyr vi en mastergrad i kulturdiplomati så vel som i den vitenskapelige sosialismen og den internasjonale kommunistiske bevegelsen. Fakultetet har i dag 16 fast ansatte. Det er 2 professorer, 6 førsteamanuenser, 6 forelesere og en administrativ assistent.

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

KONTORET FOR INTERNASJONAL UTVEKSLING OG SAMARBEID

KONTORET FOR CONFUCIUS INSTITUTTER

KONTORET FOR UTENLANDSKE STUDENTER

UNIVERSITETETS ADMINISTRASJONSKONTOR

Copyright@BFSU.Support by ITC