Beijing Foreign

Studies University

Fakultet for engelsk for spesielle formål

发布时间:2019-05-30

The School of English for Specific Purposes (SESP) ble stiftet i september 2008, og er rettet mot undervisning og forskning. Fakultetet tilbyr kurs for både bachelor- og masterstudenter som ikke har engelsk som hovedfag, men som ønsker en dobbel bachelor eller som er interessert i å søke på College English ved andre fakulteter ved Beijing Foreign Studies University. I tillegg forsker SESP på College English fagdidaktikk og engelsk for bestemte formål (ESP). Fakultetets oppgave er gjennom studiet av engelsk språk og kultur å utdanne tverrfaglige og flerspråklige studenter.

SESP har ca. 2000 lavere grads studenter som ønsker en dobbel grad og 500 master- og doktorgradsstudenter. Fra september 2016 vil SESP starte og ta inn på MTI studiet (Master of Translation and Interpreting). SESP tilbyr små klasser skreddersydd etter studentens behov og evner. Vi legger vekt på praktiske ferdigheter og tverrfaglig tilnærming, og vi ønsker å utvikle et internasjonalt perspektiv fra Kinas ståsted. Språkkurs inkluderer lytte og snakkeøvelser, lesing, skriving og oversettelse. De profesjonelt orienterte kursene inkluderer tverrkulturell kommunikasjon, ESP, språk og oversettelsesstudier, litteratur og kultur.

SESP har 52 ansatte hvorav 50 er heltidsansatte. Fakultetet har 3 professorer og 16 førsteamanuenser. 15 av fakultetets ansatte har doktorgrad. SESP har etablert samarbeid på universitetsnivå og en årlig utveksling av lærere med Skagit Valley College i Washington State, USA. De nåværende utvekslingsprogrammer inkluderer blant annet University of Kansas (USA) og University of Cambridge (UK).

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

KONTORET FOR INTERNASJONAL UTVEKSLING OG SAMARBEID

KONTORET FOR CONFUCIUS INSTITUTTER

KONTORET FOR UTENLANDSKE STUDENTER

UNIVERSITETETS ADMINISTRASJONSKONTOR

Copyright@BFSU.Support by ITC