Beijing Foreign

Studies University

Nasjonalt forskningssenter for fremmedspråksopplæring

发布时间:2019-05-30

The National Research Center for Foreign Language Education (NRCFLE) ble etablert i 2000. Det utviklet seg fra den tidligere Foreign Language Research Center og bygger på forskningskompetanse fra andre fakulteter og avdelinger på BFSU. NRCFLE ble offisielt anerkjent av det kinesiske departementet for utdanning som en viktig institusjon i humaniora og samfunnsvitenskap.

NRCFLE fokuserer sin forskning på to hovedområder: teori og praksis i fremmedspråk og studier i fremmedspråk og kontrastiv språklige studier. I vår forskning på bruk av lingvistikk, har vi fokus på å lære fremmedspråk, og hvordan man kan lære å evaluere. Vårt mål er: a) å utvikle oss til de fremste forskningsmiljøene innenfor vårt felt i Kina; b) i fellesskap utvikle et team av dyktige, innovative forskere; c) bygge en ressurs og informasjonssenter for utdanning i fremmedspråk og fremme faglige diskusjoner på dette feltet og d) å informere og gi råd om utviklingen av utdanning i et fremmedspråk i Kina.

Vi har for tiden 13 heltids vitenskapelige ansatte på NRCFLE, alle med doktorgrad. Vi har også fire deltids vitenskapelig ansatte fra Kina og utlandet (alle har doktorgrad). Vår forskning har hatt stor innflytelse. Fra 2009 til 2015 deltok vi i 46 større forskningsprosjekter og har publisert 430 bøker og vitenskapelige artikler. Vi har også vunnet mange priser for vår forskning. Foruten vår forskning har NRCFLE også master og doktorgradsutdanning i fremmedspråk studier og anvendt språkvitenskap. Vi registrerer hvert år omkring 20 studenter i masterstudiet og et tilsvarende antall studenter på ph.d-programmet. Vi har for tiden 5 postdoktor forskere tilknyttet senteret vårt.  Vi har nylig etablert tre sentre tilknyttet NRCFLE:

School of Education

School of Education ble startet 17. juni 2015. Målet er å bidra til studier innen utdanning, bedre BFSUs forskning evner innen fremmedspråkundervisning og lærerutvikling og opplæring av kvalifiserte språklærere. Skolen har 5 professorer og førsteamanuenser, som alle har doktorgrad. Vi har oppnådd god fremgang i trening av språklærere. Vi har 10 år på rad tilbudt kurs for lærere i grunnskolen og ungdomsskoler i Beijing. Vi har også planer om og i fremtiden også å tilby opplæring for språklærere i barnehagen, slik at vi får en komplett opplæringspakke for skolene. I vår forskning har vi fokus på følgende hovedområder: språkpensum, forskning på undervisningsrollen, opplæring av språklærere og komparative studier av språkopplæring i Kina og utlandet.

China Foreign Language Assessment Center

Senteret ble offisielt etablert 29. september 2014. Formålet er å utvikle senteret til en ledende institusjon for fremmedspråkvurdering i Kina. Vi trekker på ekspertisen til NRCFLE og BFSU. Senteret er opptatt med å utvikle språktester, utvikle spesielle språktester for bestemte målgrupper og forskning i testing og vurderingsverktøy. Vi er en faglig og serviceorientert non-profit institusjon. Vi bestreber oss som sådan på å utvikle et helhetlig omfattende test og evaluering system i fremmedspråk.

National Research Center for Development of Language Aptitude

Forskningssenteret ble grunnlagt i juli 2014. Det trekker på NRCFLEs forskning og kompetanse på forskning i fremmedspråk. Som en forskningsinstitusjon som drives i samarbeid med Department of Language Information Management av det kinesiske utdanningsdepartementet og BFSU, utfører forskningssenteret  forskning innenfor språkets rolle i politikk og diplomati. Vi vurderer også de nasjonale språkkunnskaper i Kina og forsøker å utvikle et teoretisk rammeverk for dette formålet. Vi undersøker språkpolitikk i Kina og i andre land for å informere relevante myndigheter og dermed bidra til Kinas sosiale og økonomiske utvikling.

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

KONTORET FOR INTERNASJONAL UTVEKSLING OG SAMARBEID

KONTORET FOR CONFUCIUS INSTITUTTER

KONTORET FOR UTENLANDSKE STUDENTER

UNIVERSITETETS ADMINISTRASJONSKONTOR

Copyright@BFSU.Support by ITC