Beijing Foreign

Studies University

Fakultet for internasjonale relasjoner og diplomati

发布时间:2019-05-30

The School of International Relations and Diplomacy (SIRD) ble grunnlagt i 2006 da det tidligere Department of Diplomacy of the School of English and International Studies og det tidligere Institute for International Issues ved BFSU ble slått sammen. I 2007, ble Li Zhaoxing, Kinas tidligere utenriksminister, æresdekan ved SIRD. SIRD består av Department of Diplomacy, the Department of International Political Science, The Department of Political Science and Administration, The Institute for International Issues, The Editorial Office forInternational Forum, The Center for Gender and Global Studies, The Center for East-West Relations, The Research Center of The United Nations and International organizations, og The Center for Public Diplomacy Studies.

I 2009 ble SIRDS utdanningssamarbeid med China Council for The Promotion of International Trade anerkjent som en nøkkelopplæringsbase. I 2010, ble vår opplæring i diplomati anerkjent av det kinesiske utdanningsdepartementet som en spesielt viktig utdanning (Batch 6). Dette er første gang en opplæring i diplomati har kommet på den listen.

SIDR har 25 fast ansatte, inkludert fem professorer og 12 førsteamanuenser. De fleste av dem har doktorgrad og mer enn halvparten av dem har over et år med utdannelse fra utlandet. I tillegg har SIDR to heltids utenlandske professorer og flere andre på kortsiktige kontrakter, deltid eller som gjesteforelesere. Lærere fra andre BFSUs fakulteter og av BFSUs alumni som jobber som diplomater, er også invitert som gjesteforelesere på SIDR.

I tillegg til Bachelorprogrammer tilbyr SIDR også master og doktorgradsutdanning. Våre masterstudier omfatter seks hovedområder: komparative studier av kinesiske og utenlandske politiske systemer, internasjonale relasjoner, internasjonal statsvitenskap, diplomati, regionale studier og offentlig diplomati. I 2014 begynte vi å ta inn studenter på vår nye bachelorgrad i statsvitenskap og administrasjon. Hvert år tar SIDR opp 96 kinesiske studenter og 15-20 internasjonale studenter på våre studieprogrammer, 40 til 45 kinesiske studenter og 15-20 utenlandske studenter ved våre mastergrader, 4-6 studenter i vårt doktorgradsprogram og 35-40 studenter ved våre to dobbelgradsprogrammer.

SIDR legger lik vekt på de faglige og språklige ferdigheter når vi utformer vår læreplan. Vi tilbyr tre kategorier av kurs for våre studenter: kurs i kinesisk, tospråklig kurs og undervisning på engelsk. Studentene er pålagt å ta en dobbel grad i engelsk og bestå TEM-8 (Test for English Major Band 8). Etter eksamen får studentene en bachelorgrad i jus utstedt av The State Council Office for Academic Degrees og et sertifikat fra BFSU med dobbelbachelor i jus og litteratur. Undervisningsspråket på alle kurs på vårt internasjonale masterprogram er engelsk.

SIDR har et nært partnerskap og samarbeid med mange universiteter i verden. Vi samarbeider om en bachelor- og mastergrad ved University of Hawaii og en dobbel mastergrad med University of Denver i USA, Lancaster University i Storbritannia og Peoples Friendship University of Russia. Vi har også kortsiktige utvekslingsprogrammer med flere universiteter i Taiwan, blant annet National Chengchi University, National Chung Cheng University og National Taiwan Normal University. SIDR har også etablert faglig utveksling med andre utenlandske institusjoner. Hvert år reiser våre lærere til utlandet for å studere og delta på faglige konferanser, og vi får også et stort antall utenlandske forskere og eksperter her på fakultetet.

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

KONTORET FOR INTERNASJONAL UTVEKSLING OG SAMARBEID

KONTORET FOR CONFUCIUS INSTITUTTER

KONTORET FOR UTENLANDSKE STUDENTER

UNIVERSITETETS ADMINISTRASJONSKONTOR

Copyright@BFSU.Support by ITC