Beijing Foreign

Studies University

INNFØRING

发布时间:2019-05-30

AKADEMISK TIDSPLAN

Det akademiske året på BFSU begynner i begynnelsen av september og slutter i midten av januar. Det er inndelt i to semestre – vårsemester og høstsemester. Studentene har to årlige ferier, nemlig sommerferie i juli og august og vinterferie (4 uker omkring kinesisk nyttår). Universitetet tilbyr korte kurs i kinesisk i sommer- og vinterferiene.

STUDIEPROGRAMMER

  1. Bachelorstudiet tar 4 år. For å få en bachelorgrad, skal man fullføre alle de krevede emnene, samt skrive en bacheloroppgave og forsvare den muntlig.

  2. Masterstudiet tar ytterligere 2-3 år avhengig av hvilket fag som studeres. Internasjonale studenter vil være sammen med sine kinesiske jevnaldrende på alle emnene. For å bestå masterstudiet skal man bestå alle de krevede emnene, samt skrive en masteroppgave og forsvare den muntlig.

  3. Ph.d.-studiet tar 3 år. For å få sin ph.d.-grad, skal man fullføre alle de krevede emnene, vise akademiske resultater samt skrive en ph.d.-avhandling og bestå det muntlige forsvaret.

ANDRE PROGRAMMER

  1. Alminnelige emner: 1/2 til 1 års varighet. Med mulighet for forlengelse. Du vil få utstedt et sertifikat, når du har fullført og bestått eksamen i de krevede emnene i kinesisk eller i et av de andre fag.

  2. Korttidskurser: Vi tilbyr korte kurs i kinesisk språk og kultur for studenter som ønsker dette. I sommerferien tilbyr vi 3-, 4- og 8-ukers kurser. I vinterferien tilbyr vi 4-ukers kurs avhengig av antallet av søknader vi mottar. Det er timer fra mandag til fredag. Timene om formiddagen er i kinesisk språk og ettermiddagstimene er i kinesisk kultur. Hver uke vil det bli arrangert en bytur i Beijing. Studenter får et BFSU internasjonalt student ID-kort og et sertifikat for fullført studiet.

SØKNAD OG OPPTAKSPROSEDYRER

  1. Søknad:Søkere skal sende sine søknader og den nødvendige dokumentasjonen på nettet (http://study.bfsu.edu.cn). Søknader skal sendes inn fra midten av april til begynnelsen av juni for opptak til høstsemesteret og fra midten av oktober til begynnelsen av januar for opptak til vårsemesteret. Vi undersøker søkernes dokumenter og vil spørre om ytterligere dokumentasjon hvis nødvendig. Søkerne kan fylle inn sine søknader på nettet.

  2. Opptak:Når du er blitt tatt opp, får du beskjed så snart som mulig og får tilsendt dokumenter slik som visumsøknad (JW202) og et velkomstbrev til nye studenter. Det tar minst 4-5 uker før disse dokumentene blir sendt.

BOLIG

BFSU tilbyr forskjellige former for studentboliger til sine internasjonale studenter.

Hvis du ikke vil bo på campus, bør du finne din egen bolig. Men du skal huske å melde det på den lokale politistasjonen, når du ankommer. Politiet vil utstede en oppholdstillatelse som du skal bruke når du registrerer deg på BFSU, slik at alle de nødvendige formalitetene i forbindelse med ditt opphold kan gjennomføres.

STUDIEAVGIFT

PROGRAM

STUDIENIVÅ

STUDIEAVGIFT

REGISTRERINGSBELØP

Studieprogrammer
Studier På Kinesisk

BA

12 150 RMB/Semester

22 150 RMB/År

400 RMB


MA

27 000 RMB/År

800 RMB

Ikke-Kinesiskspråk Studier

BA

26 000 RMB/År

800 RMB


MA

27 150 RMB/År

800 RMB


MA På Skolen For Høyere Gradsstudier For Oversettelse Og Tolking

30 000 RMB/År

800 RMB


Ph.D.

34 000 RMB/År

800 RMB

Ikke-Gradsgivende Studier
Kinesisk Språk

Alminnelige Kurser

11 150 RMB/Semester

21 150 RMB/År

400 RMB

WELCOME TO OUR BFSU

ONLINE REGISTRATION

it doesn't take a genius to start and also can become the best person

CLICK HERE

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

KONTORET FOR INTERNASJONAL UTVEKSLING OG SAMARBEID

KONTORET FOR CONFUCIUS INSTITUTTER

KONTORET FOR UTENLANDSKE STUDENTER

UNIVERSITETETS ADMINISTRASJONSKONTOR

Copyright@BFSU.Support by ITC