BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITEIT

Faculteit Engels voor Speciale Doeleinden

De Faculteit Engels voor Speciale Doeleinden (School of English for Specific Purposes, SESP), opgericht in september 2008, is georiënteerd op onderwijs en onderzoek. Het biedt Engelse colleges voor niet-Engelstalige studenten op bachelor-en masterniveau die een duale graad of duale Engelse graad willen behalen, of zij die geïnteresseerd zijn in de studie van Engels in het voortgezet onderwijs bij andere faculteiten aan de Beijing Foreign Studies Universiteit. Tegelijkertijd verricht SESP onderzoek naar Engels in het voortgezet onderwijs en Engels voor Speciale Doeleinden (ESP). De missie van de faculteit is het uitbouwen van doceren en bestuderen van de Engelse taal en cultuur met behulp van een onderwijs- en onderzoekssysteem, het ontwikkelen van studenten met training op interdisciplinaire en meertalige wijze.

Op dit moment neemt SESP ongeveer tweeduizend bachelorstudenten aan die een duale graad of duale master willen behalen, alsook vijfhonderd master en PhD studenten. In september 2016 zal SESP beginnen met toelating, training en doceren van studenten voor een master in tolken en vertalen.

SESP biedt onderwijs in kleine groepjes die zijn toegespitst op het niveau en de noden van de individuele student. Daarbij ligt de nadruk op praktische ervaring en worden diverse facetten belicht zodat uitstekende bekwaamheden worden ontwikkeld met het internationale perspectief van China voorop. Daarnaast wordt het interdisciplinaire karakter van het onderwijs uitgediept en verbreidt. De taalcolleges omvatten luisteren, spreken, lezen, schrijven en vertaling. De professioneel georiënteerde colleges staan voor Cross-culturele Communicatie, Engels voor Speciale doeleinden (ESP), Taal-en vertaalstudies en Literatuur en Cultuur.

SESP heeft een bezetting van 52 personeelsleden, waarvan er vijftig in voltijds werken. De faculteit heeft drie voltijds professoren en zestien bezoekende professoren. Vijftien faculteitsleden hebben de graad van PhD.

SESP heeft een overeenkomst op universiteitsniveau gelegd met het Skagit Valley College uit Washington, Verenigde Staten, voor jaarlijkse uitwisseling van studenten. Recente buitenlandse uitwisselingen zijn ook met de Universiteit of Kansas (VS) en de Cambridge Universiteit (UK).

NO.2 North Xisanhuan Road Haidian District Beijing

BUREAU VOOR INTERNATIONALE COMMUNICATIE EN SAMENWERKING

ALGEMENE ADMINISTRATIE KANTOOR

BUITENLANDSE STUDENTEN KANTOOR

CONFUCIUS INSTITUUT WERKBUREAU

Copyright@BFSU.Support by ITC