BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITEIT

Nationaal Taalonderwijs Onderzoekscentrum

Het Nationaal Taalonderwijs Onderzoekscentrum (NRCFLE) is opgericht in 2000, en komt voor uit het voormalige Buitenlandse Talen Onderzoekscentrum. Het bouwt voort op de onderzoeksexpertise van andere faculteiten aan de Beijing Foreign Studies Universiteit, zoals de Faculteit van Engels. NRCFLE is officieel erkend door het Ministerie van Onderwijs als een hoofd onderzoeksinstituut voor geesteswetenschappen en sociale wetenschappen.

NRCFLE is gericht op twee belangrijke onderzoeksgebieden: theorie en praktijk in Chinees als tweede taalonderwijs; en Chinees als tweede taalstudies en contrastieve linguïstiek-studies. In ons toegepaste linguïstiek-onderzoek, leggen wij de nadruk op het doceren van Chinees als tweede taal, leren en examineren. Wij hebben als doel: a) het opbouwen van een nationale onderzoeksbasis door het uitvoeren van omvangrijke onderzoeksprojecten en het produceren van belangrijke onderzoeksresultaten; b) het ontwikkelen van een sterk topteam van onderzoekers voor innovatief academisch onderzoek; c) het opbouwen van een onderzoek- en informatiecentrum voor Chinees als tweede taalonderwijs en het uitdragen van academische uitwisselingen in dit veld; en d) het bieden van informatie en adviezen met betrekking tot de herziening en ontwikkeling van het Chinees als tweede taalonderwijs in China.

Op dit moment heeft NRCFLE dertien voltijds onderzoekers, inclusief tien gast-onderzoekers en twee tijdelijke onderzoekers, allen met een PhD graad. Wij hebben ook vier parttime onderzoekers uit China en andere landen (allen met een PhD-graad). Met onze nadruk op onderzoek hebben wij een groot aantal invloedrijke resultatenafgeleverd. Van 2009 tot 2015 zijn wij actief geweest in 46 omvangrijke onderzoeksprojecten, en hebben wij vele prijzen en erkenningen gewonnen. 430 boeken en academische artikelen werden gepubliceerd . Aansluitend is NRCFLE ook een belangrijk instituut voor training van professionele toponderzoekers in Chinees als tweede taal. Het biedt masters en doctoraal programma’s in Chinees als tweede taalstudies en toegepaste linguïstiek. Elk jaar melden ongeveer twintig master-kandidaten en twintig doctoraal-kandidaten zich aan. Op dit moment doen vijf onderzoekers hun postdoctoraal onderzoek in het centrum.

Wij hebben recentelijk drie geaffilieerde scholen opgericht:

De Faculteit voor Onderwijs

De Faculteit voor Onderwijs is opgericht op 17 juni 2015 en heeft als doel het bekendmaken van onderwijsstudies, als ook de onderwijsmogelijkheden Chinees als tweede taalonderwijs verbeteren aan de BFSU en ontwikkeling van het docentschap zodat een grote groep van gekwalificeerde Chinees als tweede taaldocenten wordt opgeleid .

De faculteit heeft vijf voltijds professoren en bezoekende professoren, allen met de PhD-graad.

Wij hebben veel progressie geboekt in docentenopleiding. Bijvoorbeeld al tien jaar op een rij hebben wij cursussen aangeboden die gericht zijn op middelbare schooldocenten van jonge-en middelbare leeftijd in China. Daarnaast zijn wij ook betrokken bij het aanbieden van training aan middelbare-en basisschooldocenten Engels in Beijing. Voor de toekomst verwachten wij onze training uit te breiden naar docenten in het kleuteronderwijs, zodat een compleet systeem voor docententraining wordt opgebouwd. De faculteit is gericht op onderzoek in drie grote onderzoeksvelden:curriculum- en onderwijsonderzoek; onderwijs voor taaldocenten; en als laatste vergelijkend onderwijs en internationale onderwijsstudies.

Chinees als Tweede Taal Evaluatiecentrum China.

Het centrum was officieel opgericht op 29 september 2014 met de bedoeling om een topinstituut voor Chinees als tweede taal evaluatie op te bouwen in China met internationale invloed. Op basis van de expertise van NRCFLE en BFSU neemt het centrum deel aan het ontwerpen van testen, test- en evaluatieonderzoek, en het ontwerp van testen voor speciale doeleinden en voor specifieke gebruikers. Als een academisch en servicegericht non-profit instituut stellen wij ons ten doel om een compleet test-en evaluatiesysteem te bouwen dat het volledige spectrum van Chinees als tweede taal-testen en evaluatiediensten beslaat.

Nationaal Onderzoekscentrum voor de Ontwikkeling van Taalaanleg.

Dit onderzoekscentrum was opgericht in juli 2014op basis van expertise in onderzoek naar taalbeleid aan NRCFLE. Onder gezamenlijke leiding van de faculteit voor taal-en informatie beheer van het Ministerie van Onderwijs en BFSU voert het onderzoekscentrum evaluerend onderzoek uit naar de rol van taal in politiek en diplomatie in China. Voor dit doel van nationale taalaanleg wordt een theoretisch raamwerk ontwikkelt dat China’s taalgerelateerde human resources, taalbeleid in grote landen en taalaanleg in de grote steden in kaart brengt met de bedoeling om de relevante instanties te ondersteunen en een bijdrage te leveren aan China’s economische en sociale ontwikkeling.

NO.2 North Xisanhuan Road Haidian District Beijing

BUREAU VOOR INTERNATIONALE COMMUNICATIE EN SAMENWERKING

ALGEMENE ADMINISTRATIE KANTOOR

BUITENLANDSE STUDENTEN KANTOOR

CONFUCIUS INSTITUUT WERKBUREAU

Copyright@BFSU.Support by ITC