BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITEIT

Faculteit voor Europese Talen en Culturen

De Faculteit voor Europese Talen en Culturen (SELC) aan de BFSU, opgericht in 1954, kan bogen op een lange historie. Het onderwijst meer dan andere Chinese instituten de kleinere Europese talen.

Vandaag de dag worden aan SELC 23 talen gedoceerd, waarvan er vijftien exclusiviteit genieten in China.

Met sterke onderwijs- en onderzoekscapaciteiten vormt de faculteit het fundament voor het Centrum voor Centraal en Oost-Europa Studies, een extra onderzoeksbasis voor regionale en landen studies, zoals aangewezen door het Chinese Ministerie van Onderwijs.

Bovendien zijn diverse andere onderzoekscentra gevestigd in de faculteit, zoals het Finland Studiecentrum, het Polen Studiecentrum en Scandinavische Studiecentrum.

In de voorbije zestig jaar heeft SELC zich gevormd tot een broedplaats voor gespecialiseerde professionals in de kleinere Europese talen en een nationale onderzoeksbasis voor regio, taal en cultuur studies, maar ook een belangrijk kanaal voor Sino-Europa onderwijs en culturele uitwisseling.

Als een topdiscipline in Beijing biedt SELC bachelor-, master-en PhD-programma’s.

Per september 2015 waren er aan SELC 409 studenten ingeschreven in het bachelor-programma, 24 in het masterprogramma en tien in het PhD-programma.

Ons doel is om studenten van hoog niveau op te leiden met meertalige vaardigheid en veelomvattende kennis.

Afgezien van taalverwerving nemen onze studenten ook colleges in regio en land studies, alsook culturele studies.

Het merendeel van de studenten verblijft één of twee semesters overzee om te studeren.

Er bestaat ook een scala aan keuzes om Engels te studeren voor een tweede graad, of om een derde of vierde taal te leren.

SELC heeft momenteel een totale bezetting van 49 personen, waarvan 48 docenten. Vijf hiervan zijn voltijds professor (inclusief vier PhD-adviseurs) en dertien bezoekende professoren.

Veertien docenten bezitten een PhD-graad.

SELC richt zich in gelijke mate op zowel onderwijs als onderzoek.

Wij publiceren magazines en academische tijdschriften zoals “Eastern Europe”, “Chinese Journal of European Languages and Cultures” en “European Language Teaching and Learning”.

De faculteit heeft zich sterk gemaakt in het samenstellen van tekstboeken en referentiewerken, literaire vertalingen, culturele uitwisselingen, enzovoort.

Een groot aantal personen in de faculteit heeft wijdverbreide erkenning in de gerelateerde velden en heeft een vele prijzen en toekenningen verworven, zoals professor Yi Lijun, professor Feng Zhichen, professor Gong Kunyu, professor Wang Jun en professor Ding Chao.

Als een belangrijk kanaal voor Sino-Europa-uitwisselingen ontvangt SELC jaarlijks een groot aantal delegaties vanuit Europa. Unaniem zijn zij onder de indruk van SELC’s motto in solidariteit, striktheid en streven naar uitmuntendheid.

Naast het introduceren van Europese talen en culturen in China speelt SELC ook een actieve rol in het introduceren van Chinese taal en cultuur aan de Europese landen.

Onze docenten hebben gediend als directeuren bij Confucius Instituten aan Eötvös Loránd Universiteit in Hongarije, Krakow in Polen, Sofia in Bulgarije, Palacky Universiteit in de Tsjechische Republiek en aan de Universiteit van Rome La Sapienza in Italië.

NO.2 North Xisanhuan Road Haidian District Beijing

BUREAU VOOR INTERNATIONALE COMMUNICATIE EN SAMENWERKING

ALGEMENE ADMINISTRATIE KANTOOR

BUITENLANDSE STUDENTEN KANTOOR

CONFUCIUS INSTITUUT WERKBUREAU

Copyright@BFSU.Support by ITC