UNIVERSITI PENGAJIAN

BAHASA-BAHASA ASING BEIJING

Pusat penyelidikan perkembangan kemahiran bahasa Negara

发布时间:2019-04-26

Pada Julai 2014, dengan kelulusan Suruhanjaya Penulisan Bahasa Negara, Pusat penyelidikan perkembangan kemahiran bahasa Negara ditubuhkan untuk  menyelidik dasar bahasa Pusat Penyelidikan Pendidikan Bahasa Asing China. Sebagai institut penyelidikan di bawah Suruhanjaya Bahasa Negara, pusat ini dikendalikan bersama oleh BFSU dan Bahagian Pengurusan Maklumat Penulisan Bahasa Kementerian Pendidikan. Tugas utama pusat ini adalah untuk menyelidik peranan bahasa terhadap politik dan diplomasi dengan lebih mendalam, meninjau keadaan dan membangunkan teori potensi bahasa negara, di samping menjalankan kajian tentang sumber tenaga akademi bahasa, polisi bahasa di negara-negara utama dan potensi bahasa asing di bandar antarabangsa serta memberikan nasihat dan perkhidmatan kepada institusi berkaitan dan pembangunan sosial ekonomi.

2 North Xisanhuan avenue, district Haidian, Beijing

Copyright@BFSU.Support by ITC