UNIVERSITI PENGAJIAN

BAHASA-BAHASA ASING BEIJING

Pusat Penilaian Bahasa Asing China

发布时间:2019-04-26

Pusat Penilaian Bahasa Asing China ditubuhkan pada 29 September 2014. Tujuan penubuhan pusat ini adalah untuk menjadi sebuah institut perkhidmatan peperiksaan dan penilaian bahasa asing China yang bertaraf kelas pertama dan berprestij di arena antarabangsa.

Pusat Penyelidikan Pendidikan Bahasa Asing China-Pangkalan Penyelidikan Utama Kemanusiaan dan Sains Sosial Kementerian Pendidikan bertanggungjawab untuk menggubal kursus BFSU, membangunkan pusat penilaian siri peperiksaan bahasa asing, menyeragamkan standard kriteria penilaian penuntut bahasa asing, melakukan kajian penilaian terhadap pendidikan bahasa asing, melakukan kaji selidik untuk memenuhi permintaan pasaran kerja, mengadakan peperiksaan khas bahasa asing berorientasikan permintaan pelbagai industri dan sektor.

Sebagai sebuah institut akademik yang bukan berasaskan keuntungan, pusat penilaian akan berusaha memberikan perkhidmatan dalam pelbagai peringkat, pelbagai saluran, pelbagai subjek dan pelbagai bentuk.

2 North Xisanhuan avenue, district Haidian, Beijing

Copyright@BFSU.Support by ITC