UNIVERSITI PENGAJIAN

BAHASA-BAHASA ASING BEIJING

PROGRAMS SARJANA(KURSUS IJAZAH SARJANA)

2019年04月15日


Undang-Undang Sivil Dan Perdagangan
Undang-Undang Antarabangsa
Undang-Undang Harta Intelek
Kerjasama Kehakiman Dan Penguatkuasaan Undang-Undang Antarabangsa
Institusi Politik China Dan Luar Negeri
PergerakanSosialisme Saintifik Dan Komunis Antarabangsa
Politik Antarabangsa
Hubungan Antarabangsa
Diplomasi
Pengurusan Diplomasi Awam
Sains Wilayah
Kewartawanan
Komunikasi
Linguistik Dan Linguistik Gunaan
Filologi Cina
Sastera Lama China
Sastera Bandingan Dan Sastera Dunia
Bahasa Inggeris Dan Sastera
Bahasa Rusiadan Sastera
Bahasa Perancis Dan Sastera
Bahasa Jermandan Sastera
Bahasa Jepun Dan Sastera
Bahasa Sepanyol Dan Sastera
Bahasa Arab Dan Sastera
Bahasa Eropah Dan Sastera
Bahasa Asia Dan Afrika,Dan Sastera
Linguistik Dan Linguistik Gunaan Bahasa Asing
Sastera Bandingan Dan Kajian Silang Budaya
Terjemahan
Perancangan Dan Dasar Bahasa
Pendidikan Antarabangsa Bahasa Mandarin
Pengajian Serantau Asia Dan Afrika
Undang-Undang Antarabangsa Dan Tadbir Urus Wilayah
Perniagaan Antarabangsa Dan Tadbir Urus Wilayah
Hubungan Antarabangsa Dan Pengajian Serantau
Komunikasi Antarabangsa
Kejuruteraan Kewangan Dan Pengurusan Risiko
Perniagaan Antarabangsa Dan Pengurusan Pelaburan
Pengurusan Rantaian Bekalan Dan Logistik Antarabangsa
Operasi Multinasional Dan Pengurusan Maklumat
Master’s Program ( Kursus Ijazah SarjanaProfessional  )
Sarjana Penterjemahan Dan Interpretasi
Sarjana Pengajaran Bahasa Mandarin Untuk Penutur Asing
Sarjana Kewangan
Sarjana Perniagaan Antarabangsa


2 North Xisanhuan avenue, district Haidian, Beijing

Copyright@BFSU.Support by ITC