Beijing Foreign

Studies University

Notika 6. augstākā līmeņa forums par svešvalodu izglītības reformu un tās attīstību augstākās izglītības iestādēs

发布时间:2022-03-25No 19. līdz 20. martam Svešvalodu mācību un pētniecības izdevniecībā notika 6. augstākā līmeņa forums par svešvalodu izglītības reformu un tās attīstību augstākās izglītības iestādēs. Foruma tēma “Izprast Ķīnu un vienot pasauli”.

Forumā piedalījās un klātesošos sveica Centrālās publicitātes departamenta Starptautiskās komunikācijas biroja direktora vietnieks Čens Sjuelians, Izglītības ministrijas Augstākās izglītības departamenta direktora vietnieks Vu Šisjins, bijušais Ķīnas vēstnieks Apvienotajā Karalistē Dža Peisjins un Pekinas Svešvalodu universitātes Padomes priekšsēdētājs Vans Dinhua. Klausītājiem tika piedāvāti šādi priekšlasījumi: “Kā izkopt izcilu tulkotāju talantus, lai vienotu Ķīnu un pasauli”, “Humanitāro un sociālo zinātņu atvērtības politikas izstrādes pilnveide un izcilu svešvalodu prasmju izkopšana jaunajā laikmetā”, “Misijas apziņa, skaidri uzdevumi, vēlme būt izciliem un atbildības uzņemšanās”, “Ķīnas universitāšu iespēju apzināšana un efektivitātes uzlabošana: iesaiste globālajā pārvaldībā”.

Vans Dinhua savā runā izvirzīja desmit uzdevumus, kas jāīsteno Ķīnas universitātēm, lai tās varētu efektīvi iesaistīties globālajā pārvaldībā: studentu kompetenču noteikšana starptautiskajā vidē; studentu talantu izkopšana, kas nodrošina iekļaušanos starptautiskā apritē; izcilu talantu sagatavošana starptautiskām organizācijām; Ķīnas universitāšu filiāļu atvēršanas iespēju ārzemēs apzināšana; ārvalstu izcilības izglītības resursu apzināšana un labās prakses piemēru ieviešana; globālās pārvaldības koncepcijas paskaidrošana; reģionu un valstu studiju koncepcijas izveide; dalība globālās pārvaldības noteikumu un mehānismu izstrādē; iesaistīšanās starptautiskās izglītības apritē un palīdzības sniegšanā; izglītības un kultūras apmaiņas starp Ķīnu un ārvalstīm veicināšana.

Foruma laikā darbs noritēja deviņās tematiskās sekcijās, kur 92 runātāji pievērsās svešvalodu izglītības aktualitātēm un izvērtēja Ķīnas svešvalodu izglītības jauno modeli un attīstības iespējas augstskolās.


No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright @ BFSU. 北京外国语大学版权所有. 地址:北京市海淀区西三环北路2号/19号    邮编:100089  Supported by BFSU ITC