PEKINO UŽSIENIO

STUDIJŲ UNIVERSITETAS

Nacionalinis Užsienio kalbų ugdymo tyrimų centras

发布时间:2019-06-04

Nacionalinis užsienio kalbų ugdymo tyrimų centras buvo įkurtas 2000 m., plečiantis buvusiam Užsienio kalbų tyrimų centrui bei kitiems Pekino užsienio studijų universiteto fakultetams, šiuo atveju – Anglų kalbos fakultetui. Kinijos liaudies respublikos Švietimo ministerija Nacionalinį užsienio kalbų ugdymo tyrimų centrą oficialiai pripažino vienu iš pagrindinių humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimų institucijų.

Nacionalinis užsienio kalbų ugdymo tyrimų centras didžiausią dėmesį skiria 2 pagrindinėms tyrimų kryptims – užsienio kalbų dėstymo teorijai ir praktikai bei užsienio kalbų ir lingvistikos studijoms. Taikomosios lingvistikos tyrimuose koncentruojamasi į užsienio kalbų dėstymą, mokymosi procesą bei įvertinimą. Tyrimų centro pagrindiniai tikslai: a) vykdant pagrindinius tyrimų projektus bei pateikiant svarbius rezultatus tapti pagrindiniu šalies tyrimų centru; b) ugdyti didelės erudicijos mokslininkų kolektyvą, kuris vykdytų novatoriškus tyrimus akademinėje srityje; c) sukurti užsienio kalbų ugdymo informacijos išteklių centrą bei skatinti akademinius mainus šioje srityje; d) teikti informaciją bei pasiūlymus, siekiant patobulinti užsienio kalbų ugdymo sistemą Kinijoje.

Šiuo metu tyrimų centre pilnu etatu dirba 13 tyrėjų, 10 iš jų – mokslo darbuotojai bei 2 tyrėjų pagalbininkai, visi darbuotojai turi daktaro laipsnio kvalifikaciją. Centre taip pat dirba 4 vizituojantys dėstytojai iš Kinijos bei kitų šalių (visi turi daktaro laipsnio kvalifikaciją). Skirdami didelį dėmesį moksliniams tyrimams, pasiekėme reikšmingų rezultatų. Nuo 2009 iki 2015 m. dalyvavome 46 didelės reikšmės projektuose, gavome daugybę apdovanojimų bei išleidome 430 knygų bei akademinių publikacijų. Taip pat Nacionalinis užsienio kalbų ugdymo tyrimų centras ugdo kvalifikuotus mokslininkus tiriančius užsienio kalbas. Siūlomos užsienio kalbų ir taikomosios lingvistikos magistro bei daktaro laipsnio programos. Kiekvienais metais daugiau nei po 20 kandidatų priimami tiek į magistro, tiek į daktaro laipsnio programas. Šiuo metu mūsų centre 5 docentai vykdo tyrimus.

Šiuo metu turime 3 filialus:

Pedagogikos katedra

Pedagogikos katedra įkurta 2015 m. birželio 17 d. Pagrindiniai institucijos tikslai: gerinti Pekino užsienio studijų universiteto mokslinius tyrimus užsienio kalbų dėstymo bei dėstytojų ugdymo srityje, ruošti kvalifikuotus užsienio kalbų dėstytojus bei skatinti pedagogikos studijas.

Šiuo metu katedroje dirba 5 profesoriai bei docentai, kurie turi daktaro laipsnio kvalifikaciją.

Mums pavyko pasiekti puikių rezultatų dėstytojų rengimo srityje. Jau 10 metų siūlome mokymus jauniems bei vidutinio amžiaus Kinijos universitetų dėstytojams. Vykdome projektus, kurių metu Pekino pradinių bei vidurinių mokyklų mokytojams siūlome patobulinti dėstymo įgūdžius. Ateityje planuojame  išplėsti mokytojų ruošimo  programas, įtraukdami ikimokyklinį ugdymą. Visa tai leistų sukurti išbaigtą mokytojų ruošimo programą.

Mūsų katedra turi 3 prioritetines tyrimų kryptis: kalbos mokymo programos bei dėstymo tyrimai; užsienio kalbų mokytojų ugdymas; lyginamosios edukologijos tyrimai.

Kinijos Užsienio kalbų reitingavimo centras

Centras oficialiai atidarytas 2014 m. Rugsėjo 29 d., centro pagrindinis tikslas – sukurti aukščiausio lygio užsienio kalbų reitingavimo instituciją Kinijoje, kuri bendradarbiautų su tarptautinėmis institucijomis. Remiantis Nacionalinio Užsienio kalbų ugdymo  tyrimų centro bei Pekino Užsienio studijų universiteto tyrimų rezultatais, ši institucija užsiima užsienio kalbų egzaminų kūrimu, vertinimu ir analize bei specialios paskirties egzaminų rengimu. Mes siekiame sukurti užsienio kalbų testavimo bei vertinimo sistemą, kurią sudarytų daugybė skirtingų kalbinių kompetencijų tikrinimo  bei vertinimo priemonių.

Nacionalinis Kalbos tinkamumo plėtros tyrimų centras

Šis tyrimų centras įkurtas 2014 m. Liepos mėn., remiantis Nacionalinis užsienio kalbų ugdymo tyrimų centras atliktų kalbos politikos tyrimų rezultatais. Ši institucija yra kuruojama Švietimo ministerijos Kalbinės informacijos valdymo departamento bei Pekino užsienio studijų universiteto. Tyrimų centras atlieka tyrimus susijusius su kalbos vaidmeniu politikoje bei diplomatijoje, Kinijos valstybinės kalbos  tinkamumo vertinimu bei teorinės medžiagos susijusios su šiomis tyrimų sritimis tobulinimu. Taip pat analizuojami Kinijos žmogiškieji ištekliai susiję su kalba, užsienio valstybių kalbos politikos ypatybės bei kalbos pritaikymas didžiuosiuose miestuose. Šių tyrimu dėka informacija teikiama atitinkamoms institucijoms bei prisidedama prie Kinijos ekonominių ir socialinių rodiklių augimo.

Adresas:Nr. 2 Šiaurės Xisanhuan Kelias, Pekinas, Kinija 100089

TARPTAUTINIŲ MAINŲ IR BENDRADARBIAVIMO BIURAS

BENDRASIS ADMINISTRACIJOS BIURAS

UŽSIENIO STUDENTŲ REIKALŲ BIURAS

KONFUCIJAUS INSTITUTŲ BIURAS

Copyright @ BFSU. 北京外国语大学版权所有. 地址:北京市海淀区西三环北路2号/19号    邮编:100089  Supported by BFSU ITC