BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

ສະຖາບັນປະຫວັດສາດທົ່ວໂລກ

ສະຖາບັນປະຫວັດສາດທົ່ວໂລກສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 2014.

ສະຖາບັນປະຫວັດສາດທົ່ວໂລກໃນດຽວນີ້ມີນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກ 10 ຄົນ, ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ 4 ຄົນ, ນັກສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາເອກເຮັດວຽກຢູ່ສະຖາທີ່ສະເພາະ 01 ຄົນ.​ ຫຼັກສູດມີ: ປະຫວັດສາດກ່ຽວກັບຄົ້ນຄວ້າການແປຈີນ, ການຄົ້ນຄວ້າດ້ານວັດທະນະທໍາ

,ຄວາຮູ້ຕໍ່ຈີນຂອງນັກຄິດຝ່າຍຕາເວັນຕົກ, ການຫັນເປັນຝ່າຍຕາເວັນຕົກ ແລະຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ແນວຄິດປະຫວັດສາດໃກ້ຊິດຂອງຈີນໃນຊັ້ນປະຫວັດສາດທົ່ວໂລກ, ຫົວຂໍ້ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ“ປະຫວັດສາທົ່ວໂລກກັບຈີນ” ພາສາປະເທດຈີນໃນຂະບວນການປະຫວັດສາດທົ່ວໂລກ, ການແນະນຳປື້ມທີ່ເປັນຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບ“ປະຫວັດສາດທົ່ວໂລກກັບຈີນ”

ສະຖາບັນປະຫວັດສາດທົ່ວໂລກໃນດຽວນີ້ມີອາຈານ ແລະ ພະນັກງານ 5 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີສາດສະດາຈານ 2 ຄົນ(ອາຈານທີ່ປຶກສາປະລິນຍາເອກ 2 ຄົນ) ຮອງສາດສະດາຈານ 1 ຄົນ, ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດຮັບເຊີນສະເພາະ 1 ຄົນ, ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ 1 ຄົນ.

ສະຖາບັນໃນຖານະເປັນຫົວໜ່ວຍການສິດສອນ-ຄົ້ນຄວ້າທິດທາງການຄົ້ນຄວ້າມີ: ການຄົ້ນຄວ້າປະຫວັດສາດທົ່ວໂລກ, ການຄົ້ນຄວ້າຕໍ່ຂົງເຂດ ແລະ ປະເທດຕ່າງໆ, ການຄົ້ນຄວ້າຕໍ່ຈີນກັບທົ່ວໂລກ, ການຄົ້ນຄວ້າຕໍ່ປະຫວັດສາດແນວຄິດ ແລະ ອື່ນໆ. ສະຖາບັນກຳລັງຈະສ້າງ“ສູນຂໍ້ມູນ ແລະ ປື້ມດ້ານການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດທົ່ວໂລກ”. ວາລະສານທີ່ກຳລັງຄາດຄະເນນັ້ນມີ “ປະຫວັດສາດທົ່ວໂລກ ແລະ ຈີນ” ແລະ “ການຊອກຫາ”, ປື້ມທີ່ເປັນຂະບວນການວ່າ “ປະຫວັດສາດທົ່ວໂລກ ແລະ ຈີນ” “ປຶ້ມແປປະຫວັດສາດຈຳແນກປະເທດຂອງCambridge” “ປຶ້ມແຜ່ນດິນ” ແລະອື່ນໆ.

ທີ່ຢູ່:ເລກທີສອງຖະຫນົນວົງວຽນຮອບສາມເຫນືອ,ເຂດໄຫຕ້ຽນ,ນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ,ປະເທດຈີນ,ຕູ້ໄປສະນີເລກທີ 100089

ພະແນກເຮັດວຽກການຮ່ວມືແລະພົວພັນສາກົນ

ພະແນກເຮັດວຽກຂອງສະຖາບັນຂົງຈື້

ຫ້ອງການນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ

ຫ້ອງການມະຫາວິທະຍາໄລ

Copyright@BFSU.Support by ITC