BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

ມພຕປ ໄດ້ເປີດຫຼັກສູດພາສາປາສໂຕ (PASHTO)

新增语种新闻配图

ຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້, ມພຕປ ໄດ້ເປີດຫຼັກສູດພາສາປາສໂຕ(Pashto)ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ເຊິ່ງ ເປັນວິຊາເລືອກທົ່ວໄປສຳລັບນັກສຶກສາທົ່ວມະຫາວິທະຍາໄລ. ນັກສຶກສາຈາກຊັ້ນຮຽນທີ່ແຕກ ຕ່າງກັນຂອງສະຖາບັນອາຊີ-ອາຝຣິກກາ, ສະຖາບັນພາສາອັງກິດ, ພະແນກພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອື່ນໆ ຕ່າງກໍພາກັນເລືອກຮຽນວິຊາດັ່ງກ່າວ. ອາຈານຜູ້ສິດສອນຫຼັກສູດວິຊາພາສາປາສໂຕນີ້ ແມ່ນ ສຈ ຈ່າງໝິນ(Zhang Min) ທີ່ມາຈາກສະຖານີວິທະຍຸສາກົນຈີນ.

ພາສາປາສໂຕເປັນໜຶ່ງໃນໝວດພາສາຂອງອີຣານຕາເວັນອອກເຊິ່ງໄດ້ຖືກຈັດເຂົ້າຕະກຸນພາສາອິນໂດ-ເອີລົບ,ເປັນພາສາສະເພາະຂອງຄົນປາສຕູນ(Pashtuns)ທັງເປັນໜຶ່ງໃນສອງພາສາທາງການຂອງປະເທດອັບການິດສະຖານ. ພາສາດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນໃຊ້ອັກສອນອາລັບໃນການ ສະກົດຄໍາ.


ທີ່ຢູ່:ເລກທີສອງຖະຫນົນວົງວຽນຮອບສາມເຫນືອ,ເຂດໄຫຕ້ຽນ,ນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ,ປະເທດຈີນ,ຕູ້ໄປສະນີເລກທີ 100089

ພະແນກເຮັດວຽກການຮ່ວມືແລະພົວພັນສາກົນ

ພະແນກເຮັດວຽກຂອງສະຖາບັນຂົງຈື້

ຫ້ອງການນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ

ຫ້ອງການມະຫາວິທະຍາໄລ

Copyright@BFSU.Support by ITC